Adrese oficiale Club

Solicitare AFIR realizare instrucțiuni de aplicare a OUG 64/2022

Clubul Fermierilor Români a adresat o scrisoare Directorului General AFIR, Dorin Dumitru Opreanu, prin care a semnalat imposibilitatea finalizării unor proiecte de finanțare, la nivel de OUAI, aferente Programului Național de Devoltare Rurală 2014-2020, gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din cauza imposibilității realocării anumitor sume obținute din economiile de atribuire pentru ajustarea prețului contractului de execuție aferent noilor modificări solicitate de furnizori.

Având în vedere prevederile OUG 64 din 09.05.2022 privind ajustarea preţurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile intrate în vigoare la data de 11.05.2022, cu precădere considerând cele stipulate la Art. 13, alin. (6) Autorităţile de management ale programelor operaţionale, respectiv autorităţile responsabile de implementarea PNDR şi AR FAMI-FSI, vor emite instrucţiuni pentru constituirea, evidenţa şi plăţile din rezerva de ajustare a preţului contractului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă este cazul, și ținând cont de gradul ridicat de complexitate al reglementărilor prevăzute în cadrul OUG 64/2022, Clubul a solicitat AFIR realizarea unor instrucțiuni de aplicare a OUG 64/2022, în scopul oferirii unui grad de transparență privind aplicarea acestui act normativ și pentru a contribui astfel la remedierea scenariului nefavorabil în care se află beneficiarii PNDR 2014-2020.

Organizația noastră a solicitat elaborarea unei astfel de proceduri care să facă referire la Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Contractarea şi modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare, unde la pct. 16 se prevede ”În conformitate cu prevederile Legii nr. 281/2021, art. 3, alin. (12), sumele suplimentare necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică de lucrări din cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile se suportă din bugetul proiectului de la capitolul diverse şi neprevăzute sau economii de atribuire.”

Adresa transmisă către AFIR poate fi consultată mai jos.

Clubul Fermierilor Romani utilizează cookies care oferă o experiență îmbunătățită a navigării pe site. Imediat ce continui navigarea se consideră că ai acceptat politica de cookies. Află mai multe despre politica de cookies pe care o utilizăm aici.