Întâlnire Club – Președinte COMAGRI Camera Deputaților

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români s-au întâlnit pe 19 ianuarie 2021 cu dl. Adrian Chesnoiu, Președinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, pentru a discuta despre crearea unui parteneriat pentru elaborarea și punerea cu succes în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează agricultura.

Au participat la întâlnire:

 • Adrian Chesnoiu (ComAgri),
 • Florian Ciolacu, 
 • Nicușor Șerban,
 • Lazlö Becsek,
 • Dan Hurduc,
 • Ionela Cuc,
 • Ciprian Olteanu,
 • Nicolaie Apopi,
 • Bogdan Chiripuci.

Această întâlnire s-a desfășurat sub forma unui brainstorming, urmând ca cele două părți să pastreze un parterneriat ce va viza următoarele subiecte:

 • PNS, PNRR;
 • investiție sustenabilă în tineri;
 • rolul agriculturii la nivel de securitate națională;
 • legătura dintre marii fermieri și restul activităților din mediul rural;
 • sustenabilitatea proiectelor AFIR;
 • gestionarea apei;
 • legea arendării și comasării terenurilor agricole.

Întâlnire Club – Ministrul Agriculturii

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români s-au întâlnit pe 19 ianuarie 2021 cu dl. Adrian Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru a discuta despre cum se poate continua parteneriatul și dialogul între Club și Minister, prin care să contribuim la elaborarea și punerea cu success în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează angajamentele de mediu în agricultură.

 
Subiecte discutate:
 1. Directorul Executiv al Clubului, Florian Ciolacu, a prezentat delegaților din partea MADR, următoarele subiecte:
 • modificarea Ghidului Solicitantului din cadrul SM 17.1;
 • continuarea demersurilor privind reforma PAC, pentru încurajarea fermelor performante;
 • utilizarea eco-schemelor pentru a crește performanța agriculturii românești;
 • posibilitatea de a realiza la nivelul Clubului și a partenerilor strategici anumite analize economico-financiare pentru fiecare propunere a ecoschemelor, la nivel național;
 • necesitatea creșterii suprafețelor eligibile, prin determinarea comasării terenurilor;
 • definitivarea sumei din cadrul PNRR a zonei care deservește activitatea fermierilor români;
 • necesitatea unor proiecte de irigații locale.

Domnul ministru Adrian Oros și domna Elena Daniela Rebega, au revenit cu următoarele răspunsuri punctuale:

 • modificarea Ghidului Solicitantului din cadrul sM 17.1 se află în lucru;
 • se urmărește continuarea analizelor SWOT și a nevoilor, pentru a răspunde punctual deficitelor identificate la nivelul balanței comerciale;
 • există disponibilitate de colaborare după finalizarea trialogurilor pentru discutarea unor analize economico-financiare la nivelul ecoschemelor;
 • se va avea în vedere anumite măsuri care vor urmări comasarea terenurilor agricole;
 • urmărirea definitivării programului de irigații acolo unde este cazul, cu ajutorul fondurilor venite din cadrul PNRR; dl. Ștefan Constantin (ANIF) a subliniat că la finalul anului 2020, zona Brăilei s-a bucurat de un excedent de apă, necesar pentru terenurile agricole locale.
 1. Președintele Clubului, Nicușor Șerban și vicepreșendintele Clubului, Lazlö Becsek, au prezentat delegaților din partea MADR, următoarele subiecte:
 • stabilirea nevoilor actuale la nivel vegetal și zootehnic, în România;
 • avizarea terenurilor și necesitatea realizării unei legi clare a arendei;
 • găsirea unei modalități prin care arendatorul să despăgubească arendașul, dacă acesta va aduce îmbunătățiri (irigații, drum, etc.) parcelei arendate;
 • găsirea unei modalități pentru realizarea unei stabilități a pieței, deoarece în momentul actual, aceasta s-a distorsionat pentru cei care pot/nu pot utiliza un sistem de irigații;
 • posibilitatea unei subvenții la secetă privind cultura de toamnă.

Domnul ministru Adrian Oros și domna Elena Daniela Rebega, au revenit cu următoarele răspunsuri punctuale:

 • stabilirea nevoilor actuale la nivel vegetal și zootehnic se vor urmări în cadrul realizării PNS-ului;
 • se va urmări susținerea fermelor familiale, nu a celor de subzistență;
 • Legea Arendei se află în lucru la Ministerul Apărării Naționale, iar ulterior va ajunge pentru verificare și validare la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Justiției;
 • există o speranță privind realizarea unui sistem de irigații integrat cu ajutorul PNRR, astfel încât această distorsionarea a pieței să nu mai existe.

Domnul Ștefan Constantin (ANIF) a adus discuției următoarele clarificări:

 • se va urmări în viitorul apropriat măsuri de combatere a eroziunii solului, desecare și realizarea unui sistem de irigații sustenabil;
 • se vor utiliza tehnologii de digitalizare noi și se va urmări mentenanța post execuție, utilizarea unor materiale prietenoase cu mediul și integrarea energiei verzi în lucrările viitoare de îmbunătățire funciară; ca noutate, se vor urmări încă din faza incipientă cheltuielile de după investiție;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ar trebui să asigure alimentarea cu apă la gurile de vărsare; în aval există suficiente surse de apă, însă există un conflict cu zona piscicolă, care este împotriva utilizării acestor resurse către terenurile agricole;
 • trebuie create anumite inginerii la nivelul Dunării pentru a spori dimensiunea terenurilor agricole irigate.

Vă invităm să consultați scrisoarea adresată ministrului agriculturii la link-ul alăturat.

Întâlnire Club – Ministrul Mediului

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români s-au întâlnit pe 18 ianuarie 2021 cu dl. Tanczos Barna, ministrul mediului, pentru a discuta despre cum poate Clubul contribui la elaborarea și punerea cu success în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează angajamentele de mediu în agricultură.

Subiecte discutate:
 1. Directorul Executiv al Clubului, Florian Ciolacu, i-a prezentat Ministru Tanczos Barna activitatea și direcțiile Clubului Fermierilor Români, după cum urmează: misiune, viziune, cultura, membri fondatori, rolul asociației sub forma unui club de business, reprezentare internă și externă, rolul Ministerului Mediului în activitatea fermierilor români, programul Tineri Lideri, colaborarea Clubului cu USAMV a Banatului privind tema desecării terenurilor, rolul Ministerului Mediului privind PNRR.

Ministrul Mediului, dl. Tanczos Barna, și-a arătat curiozitatea privind importanța Clubului în relația cu fermierii românii, dânsul având un trecut de fermier în zona zootehnică.

 1. Președintele Clubului, Nicușor Șerban, i-a prezentat Ministrului Mediului trei probleme cu care se confruntă fermierii români și privește activitatea de mediu:
 • diminuarea dioxidului de carbon prin intermediul unei nutriții corespunzătoare a animalelor rumegătoare, utilizarea dejecțiilor animalelor rumegătoare și nu numai, dar și a altor materiale organice, ca materie primă pentru obținerea de biogaz;
 • recuperarea sticlei utilizată de consumatorul final și reutilizarea ei în urma unui proces complex de spălare-sterilizare (astfel încât produsul propriu-zis să poată avea un termen de valabilitate de 14 zile, asemănător cu cel existent);
 • nevoia realizării unui sistem integrat de irigații, utilizând surplusul de apă care provine din râurile apropiate, în perioada iernii, prin intermediul unor bazine de retenție.

Ministrul Mediului, dl. Tanczos Barna, și-a manifestat interesul privind tema nutriției animalelor rumegătoare și va urmări realizarea unor măsuri corespunzătoare acestei surse de poluare identificată de către președintele Clubului. Mai mult, privind realizarea biogazului, dânsul consideră că pe parcursul unui singur mandat nu poate să realizeze un sistem integrat la nivel național, însă este interesat de realizarea mai multor stații pilot în zonele pe care Clubul le poate identifica.

În ceea ce privește, problema reutilizării sticlei, dl. Ministru nu identifică momentan un sistem care să poată realiza acest lucru, însă consideră această temă de interes și deschisă unor discuții viitoare.

Cu privire la realizarea sistemului integrat de irigații, dl. ministru ne-a comunicat că acest subiect se află deja în lucru, iar dl. deputat UDMR (Csaba Könczei) prezentat la această întâlnire se ocupă de identificarea celor mai bune soluții.

 1. Vicepreședintele Clubului, Lazlö Becsek, a adus în discuție necesitatea realizării și anvelopării din Fondul de Mediu a unor construcții de depozitare pentru cultura de cartof, astfel încât producătorii acestei legume să poată oferi producție românească în supermarketurile locale pe tot parcursul iernii.

Ministrul Mediului, dl. Tanczos Barna, și-a manifestat interesul în vederea găsirii unei soluții pentru problema identificată, acest subiect rămând de interes pentru următoarea perioadă.

 1. Directorul Executiv al Clubului, Florian Ciolacu, i-a solicitat dl. Ministru, posibilitatea unei colaborări, în ceea ce privește realizarea unor stagii de practică a doi absolvenți ai programului Tineri Lideri, ediția a II-a. Rolul acestora fiind reprezentarea mai bună a nevoilor fermierilor români în zona mediului, dar și realizarea unui schimb de bune practici.

Ministrul Mediului, dl. Tanczos Barna, și-a manifestat interesul unei astfel de colaborări, urmând ca membri Clubului să transmită CV-urile celor două propuneri pentru realizarea stagiului de practică.

Vă invităm să consultați scrisoarea adresată ministrului mediului la link-ul alăturat.

Reforma PAC – Semnale contradictorii ale Comisiei Europene

Negocierile privind Politica Agricolă Comună continuă în trialog la Bruxelles – Parlamentul, Comisia si Consiliul.

Frans Timmermans, Vice-Președintele Comisiei Europene, a adoptat o poziție controversată referitoare la creșterea ambițiilor de mediu, într-o declarație recentă, care a fost considerată deplasată de către reprezentanții Parlamentului European.

Conform declarației sale, Timmermans solicită creșterea alocărilor procentuale din bugetul PAC pentru mediu și climă, care deja ocupă o pondere majoră – menționăm că 60% din bugetul Pilonului 1 are legătură cu mediul: eco-scheme și eco-condiționalități.

Vice-Președintele Timmermans a amenințat public că va retrage propunerea Comisiei dacă va considera personal că nivelul de ambiție de mediu este insuficient.

În mod clar, aceste observații nu corespund declarațiilor Președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, care a afirmat că retragerea PAC nu este o opțiune pentru executivul european.

Ca urmare, reprezentanții COMAGRI din Parlamentul European au transmis o scrisoare Ursulei von der Leyen și lui Frans Timmermans, prin care califică gestul vice-președintelui drept inacceptabil, care demonstrează o lipsă de respect față de deciziile co-legiutorilor (Parlamentul și Consiliul).

Scrisoarea în original, semnată de reprezentanții COMAGRI, este postată la butoanele de mai jos, împreună cu varianta tradusă în limba română.

 

Oportunitate finanțare program Electric Up

Avem plăcerea să vă prezentăm oportunitățile oferite de programul Electric Up, pe care le considerăm de interes pentru IMM-urile membre ale Clubului Fermierilor Români.

Reducerea costului cu energia este un obiectiv important pentru orice companie!

Programul Electric UP face posibil acest lucru prin instalarea unei centrale electrice fotovoltaice Simtel finanțată 100%. Simtel este lider de piață în România, cu zeci de centrale electrice fotovoltaice pentru jucători importanți, cum ar fi Dedeman, Penny Market, Mega Image etc.

Despre programul Electric UP

 • În ce stadiu este programul Electric UP?

În următoarele zile va apărea ghidul cu normele de aplicare. Programul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • Cine se califică pentru accesarea programului?

IMM-urile din România și companiile din HORECA, inclusiv companiile mari.

 • Care este bugetul maxim și ce poți construi din acest buget?

În limita a 100.000 euro, sunt eligibile sistemele de panouri fotovoltaice 27 kWp-100 kWp, precum și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

 • Ce presupune instalarea unei centrale de 100 kWp și ce beneficii aduce?

Necesită o suprafață de acoperiș orientat către soare, de ~600 mp, care va produce 120 MWh/an. Această energie salvează aproximativ 12.000 €/an din factura dumneavoastră.

 • Câte companii vor fi sprijite în acest demers?

Un număr de maxim 50 de companii vor fi sprijinite de Simtel, pe principiul „primul venit, primul servit”.

 

!! Companiile interesate de programul ELECTRIC UP sunt invitate să completeze un formular online pentru a intra în legătură directă cu reprezentanții Simtel Team pe aspectele tehnice care țin de fiecare locație/beneficiar.

 

Mai jos, atașăm ghidul de finanțare pentru instalarea sistemelor de panouri voltaice pentru producerea de energie electrică.

Intervenția lui Dacian Cioloș în Parlamentul European privind PAC

Parlamentul European votează săptămâna aceasta în plen Regulamentele strategice parte a Reformei PAC.

Dacian Cioloș, Președintele grupului europarlamentar Renew Europe și membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentului European, a avut o intervenție în plen privind viitorul și importanța Politicii Agricole Comune. 

Vă transmitem mai jos discursul dlui. Cioloș.

Domnule Președinte, domnule Comisar, ceea ce avem azi pe masă nu e încă suficient pentru a alinia Politica Agricolă Comună la așteptările societății europene. Dar este o etapă de progres pe care nu trebuie să o ratăm. Vrem o politică comună care să facă legătura între urban și rural, între est și vest, cu un echilibru între flexibilitate locală și ambiție comună. Agricultura europeană are nevoie de o viziune, nu de un agregator de standarde și mecanisme administrative. Decizia noastră trebuie să trimită un semnal clar fermierilor: avem nevoie de voi! Fără voi, nu există niciun Pact Verde. Pentru că Pactul Verde trebuie să fie o oportunitate pentru societate, dar și pentru fermieri. Când văd situația fermierilor noștri afectați de secetă, dificultatea de a genera venituri decente, așteptările societății cu privire la alimente, la sănătate și mediu, vă spun că nu mai putem aștepta. Politica Agricolă Comună trebuie modificată acum și, sigur, vom putea folosi și clauza de revizuire, pe care o dorim în 2025, pentru a face încă un pas pe aceste subiecte. Orice amânare a acestor modificări acum, ar însemna să amânăm cu 3-4 ani o oportunitate de a da fermierilor mijloacele să facă un pas în plus în adaptarea la noile realități. Abordarea pe care o propunem înseamnă o evoluție decisivă a practicilor agricole spre mai mult respect pentru resursele naturale. Agricultorii trebuie să poată produce hrană de calitate la prețuri decente, conștienți că e în interesul lor, dar și al societății, să mențină biodiversitatea, calitatea apei, fertilitatea solului și să reducă emisiile de carbon. Practicile agricole numite ecoscheme, investițiile în ferme care să producă fără să polueze sau să distrugă, consilierea pentru a conecta agricultura la digital, inovarea vor deveni baza unui model de agricultură, având natura și tehnologia ca aliați pentru a produce hrană sănătoasă. Cu siguranță politica publică pentru agricultură, pentru alimentație și mediu are nevoie în Uniunea Europeană de o regândire profundă, dar această etapă de aliniere nu trebuie ratată.
Dacian CIOLOȘ
Președinte Renew Europe

Video intervenție Dacian Cioloș

Intervenția lui Daniel Buda în Parlamentul European privind PAC

Parlamentul European votează săptămâna aceasta în plen Regulamentele strategice parte a Reformei PAC.

Daniel Buda, Vice-Președintele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentului European, a avut o intervenție în plen privind viitorul și importanța Politicii Agricole Comune. 

Mai jos, puteți consulta intervenția dlui. Buda.

Domnule Președinte, Politica Agricolă Comună asigură protejarea intereselor fermierilor, dar și a consumatorilor în același timp. Trăim într-o lume în continuă schimbare, iar Politica Agricolă Comună post-2020 va trebui să facă față provocărilor actuale și viitoare. PAC trebuie să asigure mai multă subsidiaritate și flexibilitate pentru a ține cont de condițiile și nevoile locale, dar în același timp ea trebuie să rămână unită. Statele membre sunt obligate să nu împovăreze fermierii cu noi sarcini care nu sunt prevăzute în regulamentele europene. Fermierii joacă un rol-cheie în combaterea schimbărilor climatice, protejarea mediului și conservarea peisajelor și a biodiversității. Această politică va pune accentul pe mediu și climă, dezvoltând zonele Uniunii Europene, valorificând oportunitățile sociale și de mediu. PAC își propune, în același timp, să răspundă problemelor apărute în sectorul agricol. Îmbătrânirea populației în spațiul rural este o realitate. Încurajarea tinerilor să devină fermieri reprezintă o adevărată provocare, dar care va asigura viitorul securității alimentare a Europei. Utilizarea agriculturii de precizie în Europa este încă foarte scăzută. Programele de investiții în cercetare și inovare vor reprezenta o prioritate-cheie și vor permite fermierilor europeni alinierea la standarde tot mai înalte. Politica Agricolă Comună este un parteneriat între agricultură și societate, între Europa și fermieri. Agricultura și industria alimentară fac din Uniunea Europeană unul dintre cei mai importanți producători de alimente și garanți ai securității alimentare din lume, furnizând milioane de locuri de muncă, iar acest lucru trebuie să fie consolidat și după anul 2020.
Daniel BUDA
VP COMAGRI, PPE

Video intervenție Daniel Buda

Răspunsurile MEP europeni la solicitarea Clubului privind votul din PE

La sfârșitul săptămânii trecute (17-18 octombrie), am transmis pe e-mail către cei  674 de membri ai Parlamentului European poziția comună semnată de cele 11 asociații europene care reprezintă fermierii.

Am solicitat sprijinul europarlamentarilor să nu voteze propunerea de plafonare obligatorie a plăților directe în timpul următorului vot plenar privind Planurile Strategice ale PAC.

O parte din deputații europeni au răspuns apelului Clubului și au transmis poziția pe care o au cu privire la viitorul Politicii Agricole Comune. Vă transmitem mai jos o parte din răspunsurile primite:

„În propunerea Comisiei Europene, care datează din legislatura precedentă, lipsea deja foarte mult în materie de ambiție, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere al mediului; acesta este motivul pentru care am votat deja împotriva acestei propuneri în cadrul Comitetului pentru Agricultură în aprilie 2019. Sosirea unei noi strategii ambițioase, cum ar fi Green Deal, Farm to Fork și Strategia pentru Biodiversitate, care propun în special până în 2030 o reducere a utilizării pesticidelor cu 50% și ca suprafața dedicată agriculturii organice pe teritoriul european să se ridice la 25 %, ar fi trebuit să împingă Comisia Europeană să își revizuiască gândirea și să permită PAC să fie un motor pentru tranziția ecologică. Din păcate, Comisia Europeană nu a profitat de inițiativă, iar Parlamentul European, pus sub presiune de președinția germană a Consiliului, a cârpit sfârșitul negocierilor pentru a obține un compromis final mult mai în concordanță cu ideile conservatoare de sub presiunea agro-business decât cu o ideologie progresistă și de mediu. Acesta este motivul pentru care am co-semnat un amendament de respingere cu colegii mei din grupurile politice ale Verzilor și GUE, deoarece nu ne mai pare posibil în acest stadiu să îmbunătățim compromisul propus.”
Marc Tarabella
Belgia, S&D
„Există peste 1600 de amendamente depuse de o varietate de grupuri politice și europarlamentari. Echipa mea și cu mine examinăm în prezent fiecare amendament și le evaluăm pe toate în vederea găsirii celui mai bun rezultat pentru fermierii irlandezi, comunitățile rurale din UE și mediul nostru. De regulă, susțin măsurile de creștere a biodiversității și, la începutul verii trecute, am vorbit cu mai mulți fermieri care participă în prezent la un program pilot ecologic finanțat de UE, care urmărește să sprijine cantitatea crescută de teren utilizat pentru îmbunătățirea biodiversității. În calitate de fermier, sunt pe deplin conștient de rolul pe care îl avem în protejarea naturii și a mediului.”
Billy Kelleher
Irlanda, Renew Europe

Carmen Avram – intervenție pentru fermierii români în PE

Parlamentul European votează săptămâna aceasta în plen Regulamentele strategice parte a Reformei PAC.

Dorim să salutăm intervenția euro-deputatei Carmen Avram, care a luat cuvântul ieri în cadrul sesiunii plenare. Cu toate că grupul din care face parte, S&D, a propus amendamente care sunt nefavorabile fermierilor români, dna. Carmen Avram s-a angajat să apere interesele naționale și a confirmat susținerea pentru acele poziții și amendamente la vot aliniate intereselor României (referitor la plafonare, arhitectură verde, sprijin pentru tineri fermieri etc.).

„Le cerem fermierilor să facă eforturi uriașe pentru Europa neutră climatic, și totuși se introduc amendamente care impun restricții financiare tot mai dure. Le-am promis europenilor hrană accesibilă, și totuși aceste restricții riscă să ducă la o scădere a producției actuale și la o invazie de importuri nesigure, care, pe o piață mai săracă, vor dicta prețurile, împărțindu-ne în europeni cu hrană de lux și europeni cu hrană de mâna a doua. Le-am promis fermierilor că-i vom ajuta să formeze o nouă generație, și totuși aceste amendamente vor alunga tinerii din sate, pentru că agricultura va deveni tot mai descurajantă. Le cerem să fie în fruntea luptei pentru biodiversitate, și totuși îi împingem la un abandon al pământului, pe care unii deja nu îl mai pot lucra, din cauza condițiilor de climă și a lipsei de bani. Se întâmplă chiar acum, în țara mea, România”
Carmen Avram
Europarlamentar, S&D

Intervenția eurodeputatei Carmen Avram în cadrul dezbaterii este disponibilă la acest link: https://youtu.be/tF_nf1Mpjjo

 

Revenim cu informații privind rezultatele voturilor în momentul în care acestea vor fi disponibile.

Țintele climatice pe agenda Consiliului European

În luna septembrie, Comisia Europeană a modificat țintele pentru emisiile poluante de atins până în 2030. Conform ultimelor comunicări ale Comisiei, emisiile vor trebui să fie reduse cu cel puțin 55% față de valorile din 1990. Această modificare vine în contextul în care Parlamentul European a votat în favoarea unui obiectiv mai ambițios pentru reducerea gazelor cu efect de seră cu 60% la nivel de UE până în 2030.

Obiectivul actualizat ar trebui să fie atins în mod colectiv de blocul comunitar, păstrând eficiența în vederea costurilor, conform șefilor de stat, care au discutat propunerea Comisiei Europene.

Concluziile summitului Consiliului European arată că acest efort trebuie să fie unul comun, la care să participe toate statele membre în mod echitabil, ținând cont de circumstanțele naționale.

Klaus Iohannis, președintele României, a explicat înainte de reuniune că România e dispusă să accepte ținte „destul de ambițioase”, dar se îpotrivește obiectivelor „foarte ambițioase necondiționat”. Bucureștiul dorește să-și stabilească singur modul în care va face tranziția și să foloseacă în continuare gazelle din Marea Neagră.