Codul de Bune Practici Agricole – întâlnire Club-MADR

În data de 14 iulie 2021, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a avut loc o întâlnire cu mediul asociativ, unde au participat și membrii Clubului Fermierilor Români, în scopul definitivării formei finale a Codului de Bune Practici Agricole – Proiect comun al MADR și MMAP.

Discuțiile au vizat măsurile care se adresează fermierilor, cu privire la prevederile din Codul de Bune Practici Agricole și Programului de Acțiune care vizează prevenirea și reducerea poluării apelor cu nitrați proveniți din surse agricole.

Normele de aplicare ale acestui document vor intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022, cu scopul de a pregăti culturile aferente anului 2023, moment în care prevederile noii Politici Agricole Comune vor trebui respectate de către toate statele membre.

Vă vom ține la curent cu evoluțiile viitoare ale acestui subiect.

Dan Hurduc preia Președinția rotativă a Clubului Fermierilor Români

Clubul Fermierilor Români își adaptează mecanismele de funcționare și conducere la nivel național, pentru a asigura democratizarea conducerii asociației și pentru mai buna reprezentare a intereselor regiunilor în agenda de lucru a Clubului.

Începând de astăzi, 1 iulie 2021, până la sfârșitul anului, dl. Dan HURDUC va deține funcția de președinte al Clubului Fermierilor Români.

„Sunt onorat să preiau primul mandat al Președinției rotative a Clubului Fermierilor Români. Voi urmări cu prioritate consultările pentru elaborarea PNS, a Strategiei de gestiune integrată a apei, implementarea Proiectului Concorde, proiectele specifice regiunii Moldova și activarea Comitetelor executive regionale”, a declarat Dan Hurduc.

Pentru următoarele 6 luni, obiectivele prioritare ale noului președinte sunt:

 • Contribuție activă în cadrul consultărilor în grupurile de lucru cu MADR, în vederea elaborării PNS (eco-scheme și măsuri de dezvoltare rurală echilibrată) și a ghidurilor pentru măsurile aferente Programului de Tranziție 2021-2022;
 • Contribuții la elaborarea Strategiei Naționale de Gestiune Integrată a Apei și Solului în Agricultură;
 • Implementarea proiectului CONCORDE – promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în comerțul cu cereale;
 • Reprezentare echilibrată a problemelor specifice regionale ale fermierilor (în negocierile privind elaborarea PNS; implementarea proiectelor PNRR pe agricultură, mediu, educație, digitalizare);
 • Desfășurarea Conferințelor Regionale pentru asigurarea informării, consultării și identificării problemelor reale ale fermierilor din toate regiunile agricole;
 • Activarea și creșterea rolului Comitetelor Executive Regionale;
 • Consultări la Bruxelles și participare la negocierile privind normele de aplicare ale Pactului Ecologic European și a strategiilor subsecvente pentru agricultură: promovarea intereselor fermierilor români în cadrul întâlnirilor cu COMAGRI Parlamentul European, DG AGRI Comisia Europeană, ELO, Copa-Cogeca, Farm Europe;
 • Lansarea unui program privind armonizarea relațiilor între fermieri și comercianții de tehnică agricolă și service piese schimb, respectiv alinierea prețurilor la nivelul UE.

Mecanismul președinției rotative urmărește și punerea în prim-plan a unor probleme strategice specifice regiunii din care provine președintele. Alături de prioritățile Clubului la nivel național, vor fi urmărite și obiective specifice regiunii Moldova:

 • Asigurarea condițiilor pentru implementarea proiectului din PNRR privind dezvoltarea învățământului liceal dual agricol: pregătirea liceelor agricole din Moldova pentru a beneficia de finanțările PNRR (demersuri la Ministerul Educației Naționale, MADR și Ministerul Muncii; identificare parteneri din mediul privat agricol);
 • Încheierea unui parteneriat strategic cu universități și stațiuni de cercetare (USAMV Iași) pentru fundamentarea științifică a propunerilor specifice în PNS (eco-scheme, măsuri de dezvoltare rurală) și pentru Strategia Națională de Gestiune Integrată a Apei și Solului în Agricultură;
 • Armonizarea planurilor și acțiunilor Clubului cu măsurile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Moldovei.

Îi urăm mult succes domnului Hurduc în exercitarea noului rol în cadrul Clubului!

Proiect CONCORDE pentru bune practici în comerțul cu cereale

Invitație privind participarea la Proiectul CONCORDE lansat de Clubul Fermierilor Români, pentru promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în comerțul cu cereale

 

CONTEXT

Agricultura europeană și cea românească sunt acum într-un proces profund de transformare sub influența unor programe majore de reformă a Politicii Agricole Comune și aplicarea noului Pact Ecologic European, provocări care se adaugă celor determinate de efectele schimbărilor climatice, criza forței de muncă, volatilitatea prețurilor, scăderea performanței capitalurilor și inputurilor în agricultură, adâncirea inegalităților în ponderea veniturilor fermierilor pe lanțul comercial de valorificare a produselor agro-alimentare.

Fermierii performanți din România trebuie să gestioneze o impredictibilitate crescută în gestionarea resurselor și a proceselor în fermă, precum și pentru valorificarea producției, pentru a-și asigura competitivitatea.

Anul 2020 a fost unul foarte dificil pentru agribusiness-ul românesc, în condițiile secetei pedologice prelungite și a crizei sanitare mondiale determinate de pandemia de COVID-19. A rezultat astfel o creștere neobișnuită a numărului incidentelor contractuale în relațiile dintre participanții la circuitul economic specific, cum ar fi executarea necorespunzătoare sau chiar neexecutarea la termen și/sau în condițiile convenite a obligațiilor contractuale asumate.

Cu această ocazie au revenit în discuție problemele sistemice care au definit relațiile dintre fermieri, intermediari, traderi și industria prelucrătoare de produse agricole în ultimii 30 de ani, marcate de o lipsă acută de încredere, pe fondul căreia, profitând de capacitatea financiară disproporționată, comercianții din avalul circuitului economic au impus fermierilor, nu de puține ori, clauze contractuale fără precedent sau chiar abuzive, menite să le protejeze interesele economice, inclusiv cele ale unor pierderi disproporționate și nelegitime suferite de fermierii de bună-credință.

Lipsa de încredere este amplificată de absența informațiilor permanent actualizate despre părțile contractuale, despre oamenii implicați și despre istoricul și comportamentul în afaceri al acestora.

 

PRACTICI CONTRACTUALE ACTUALE: RISCURI PENTRU FERMIERI

Evidențiem selectiv o serie de practici comerciale devenite uzuale în relația fermieri – traderi, care au contribuit la stabilirea unor poziții contractuale inegale pentru fermieri și au generat riscuri majore concretizare în contextul secetei pedologice din 2020:

 • Clauze prin care se declară și/sau se recunoaște, în mod nerealist, o negociere inexistentă a contractului, doar pentru a evita eventualele consecințe ale reinterpretării clauzelor standard;
 • Constituirea de garanții personale de către administratorul/directorul fermei, pentru executarea obligațiilor contractuale asumate de societatea cu răspundere limitată/societatea pe acțiuni, după caz, eludându-se, astfel, răspunderea limitată a acestor participanți la circuitul economic, reglementată tocmai pentru a proteja patrimoniile personale ale asociaților / acționarilor / reprezentanților legali în condițiile riscurilor inerente și, în mod uzual, mai mari pe care le presupun operațiunile comerciale, spre deosebire de cele civile;
 • Drepturi de apreciere și decizie unilaterală în beneficiul exclusiv al cumpărătorilor/traderilor, fără vreo posibilitate de control de către fermier sau de mediere/arbitraj de către un terț independent, inclusiv asupra cantității și calității mărfii livrate și, astfel, a prețului sau chiar a datei de plată;
 • Obligația de a plăti penalități, despăgubiri sau daune-interese, în cuantumuri arbitrare și cu desconsiderarea atât a principiilor reparării integrale a prejudiciului și bunei-credințe, cât și a cauzelor exoneratoare de răspundere civilă universal recunoscute.

Din cauza acestor provocări cu care se confruntă fermierii, Clubul Fermierilor Români consideră necesară stabilirea unui dialog coerent pentru regândirea parteneriatului și refacerea încrederii fermieri – cumpărători / traderi, pentru asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Clubul Fermierilor Români urmărește stabilirea unui sistem de încredere și de bune practici comerciale care să permită consolidarea relațiilor contractuale în piața de agribusiness și în acest scop lansează Proiectul CONCORDE adresat fermierilor din România.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI CONCORDE

Susținerea fermierilor pentru Proiectul CONCORDE va contribui la realizarea următoarelor obiective:

 • Înființarea unui grup de lucru care să culeagă și să prelucreze inițiativele, ideile, opiniile și sugestiile transmise de membrii Clubului Fermierilor Români pentru întocmirea unui de Ghid de bune practici comerciale în agribusiness, care să fie, ulterior, discutat cu reprezentanții altor organizații interesate;
 • Ghidul de bune practici va cuprinde, inclusiv, propuneri de clauze contractuale menite să asigure condiții echilibrate și echitabile a acestor documente juridice, întocmite prin luarea în considerare atât a specificului local, cât și a instrumentelor utilizate în cadrul unor organizații internaționale de renume în domeniu, precum The Grain and Feed Trade Association (GAFTA), The Federation of Oils, Seeds & Fats Associations Ltd. (FOSFA) etc.;
 • Crearea de către Club a unei proceduri de raportare și verificare a incidentelor în relațiile contractuale, accesibil atât fermierilor, cât și participanților din avalul circuitului comercial;
 • Elaborarea de către Club și asigurarea funcționării unui sistem de asigurare a suportului pentru soluționarea alternativă a disputelor, apărute în urma interpretării, încheierii și/sau a încetării contractuale, conform condițiilor legale;
 • Afilierea Clubului Fermierilor Români la organizații internaționale relevante în domeniul agribusiness, pentru a asigura o bună reprezentare a intereselor fermierilor pe plan extern;
 • Colaborarea Clubului cu autoritățile și instituțiile publice europene și naționale (Parlamentul European, Comisia Europeană, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, universități și instituții de cercetare) în scopul dezvoltării unor politici coerente și relevante pentru dezvoltarea agribusiness-ului din România.

Ca un prim pas în efortul nostru de a sprijini asigurarea cadrului pentru consolidarea încrederii fermieri-traderi și asigurarea condițiilor pentru respectarea clauzelor contractuale deplin echitabile în relația dintre parteneri, Clubul Fermierilor Români a devenit membru GAFTA – The Grain and Feed Trade Association, organizația internațională reprezentativă pentru sprijinirea contractării și arbitrării comerciale în domeniul cerealelor la nivel mondial.   

 

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROIECTUL CONCORDE

Proiectul CONCORDE va avea succes în măsura participării Dvs. concrete, directe la acțiunile propuse, precum și prin asigurarea unei cooperări eficiente cu ceilalți factori implicați în agribusiness, în particular prin consolidarea relației dintre fermieri și comercianții de produse agricole.

Prin dezvoltarea Proiectului CONCORDE veți avea acces la expertiză concretă și practică validată în procesul de contractare, facilitarea sprijinului specializat în soluționarea alternativă a disputelor comerciale,  promovarea și reprezentarea intereselor în relația cu instituții relevante în comerțul cu cereale.

Vă adresăm invitația de a  fi alături de Clubul Fermierilor Români în lansarea și punerea în aplicare a acțiunilor propuse prin Proiectul CONCORDE, asigurând asfel baza pentru un parteneriat echitabil și pe termen lung fermieri – traderi – autorități.

 

Invitatie Clubul Fermierilor Români_Proiectul Concorde pentru bune practici în comerțul cu cereale

Clubul Fermierilor Români_Welcome letter GAFTA

Clubul Fermierilor Români_Membership Certificate GAFTA

 

Invităm fermierii interesați să participe la Proiectul CONCORDE să trimită scanat pe e-mail formularul completat și semnat, la adresa office@cfro.ro.

Formular Clubul Fermierilor Români_Înscriere în Proiectul Concorde

Conferința Regională Club Dobrogea

Pe 4 iunie 2021, Clubul Fermierilor Români a organizat Conferința Regională Dobrogea, la care au participat fermierii performanți din regiune, Ministrul Agriculturii, dl. Adrian OROS, precum și autoritățile locale responsabile pentru agricultură (APIA, AFIR, ANIF, Direcția Agricolă). În cadrul evenimentului, au fost puse în dezbatere deschisă programele de dezvoltare strategică a agriculturii în regiune – prevăzute în PNRR – precum și analizarea impactului viitoarei reforme PAC.

Conferința și-a atins obiectivele de informare, analiză și dezbatere a celor mai importante teme pe agenda negocierilor la nivel regional privind agricultura, transmițând mesaje clare privind poziția Clubului Fermierilor Români în legătură cu riscul deșertificării din zona Dobrogei, formarea tinerilor fermieri și reforma PAC post-2020.

Subiecte în discuție:
 1. Importanța identificării de soluții pentru dezvoltarea sistemului de irigații din zona Dobrogei, acolo unde există numeroase surse de apă în proximitatea terenurilor agricole.
 2. Importanța schimbului de generații în agricultura românească și beneficiile acestui demers.
 3. Importanța identificării unor surse de finanțare pentru modernizarea canalelor principale de irigații specifice acestor zone.
 4. Rolul eco-schemelor în perspectiva finanțării specifice Programului Național Strategic.
 5. Importanța asigurărilor agricole, ca prim demers în implementarea unui management de risc la nivelul propriei afaceri agricole.
 6. Importanța comerțului cu cereale pentru maximizarea profitului obținut în ferme.
 7. Importanța dezvoltării de parteneriate între liceele agricole din zona Dobrogei și fermele performante din județele Constanța și Tulcea.

Clubul Fermierilor Români promovează un model românesc de agricultură performantă care valorifică principalii vectori de dezvoltare: trecerea către Agricultura 4.0 (revoluția digitală a agriculturii); dezvoltarea de valoare adaugată peste activitatea agricolă prezentă; atragerea de capital investit pentru dezvoltarea marilor sisteme naționale de infrastructură agricolă; securizarea fermierilor împotriva crizelor și a riscurilor; atragerea tinerilor în agricultură, formarea și creșterea competențelor acestora. Schimbarea imaginii publice a fermierilor și recunoașterea socială a importanței lor în asigurarea securității alimentare sunt prioritare în agenda de acțiune a Clubului.

Clubul participă la Forumul România Digitală

Financial Intelligence organizează online cea de-a treia ediție a Forumului România Digitală, marți 15 iunie, de la ora 11:00.

Forumul pune în dezbatere digitalizarea în agricultură și impactul acesteia asupra indicatorilor de performanță în afacerile agricole.

În audiență vor fi prezenți reprezentanți din top management ai mediului de business (telecomunicații, IT, bănci, industrie, energie, asigurări, piața de capital, retail, agricultură, etc), reprezentanți ai autorităților, oficiali de stat și jurnaliști.

Vorbitorii vor aborda în cadrul dezbaterilor următoarele subiecte:

 • Cum digitalizăm România?
 • Digitalizarea României prin investiții PNRR
 • Legea 5G și impactul social al acesteia
 • Cum ne va schimba viața legea 5G?
 • 5G și securitatea cibenetică
 • Abordarea globală, europeană și națională a problemei securității cibernetice
 • Digitalizare – PNRR – Green Deal
 • Digitalizarea serviciilor din energie
 • Implicațiile transformării digitale în sectorul financiar-bancar
 • Inovare și AI în industrie

În cadrul intervenției sale, Florian Ciolacu va discuta despre importanța dezvoltării și digitalizării sectorului de procesare a materiei prime, a digitalizării fermelor și a trecerii către agricultura 4.0.

Participarea este gratuită, iar înscrierea se poate face la butonul de mai jos:

Eveniment Wall Street: Noul peisaj din agricultură | Cum putem reporni motoarele

Dorim să vă semnalăm că Wall-Street.ro organizează, pe 3 iunie, „Noul peisaj din agricultură | Cum putem reporni motoarele”, ediția a doua a conferinței Agricultura Viitorului, în care organizatorii își propun să vorbească despre subiecte actuale și importante din sectorul agricol și să abordeze teme de interes atât pentru micii fermieri, cât și pentru mari producători din industrie.

Conferința va avea loc online, de la ora 10:00. Vă puteți înscrie la eveniment Ala link-ul de mai jos. De asemenea, puteți urmări conferința transmisă live și pe pagina de Facebook a Wall-Street.ro.

Cum arată sectorul agriculturii din România, cum se implică retailerii în sprijinirea micilor producători români, ce soluții de finanțare sunt disponibile și ce soluții de digitalizare oferă companiile pentru fermierii români? La toate aceste întrebări vor încerca să răspundă vorbitorii în cadrul conferinței online.

În primul panel (ora 10:00) intitulat Produsele locale: cum se schimbă dinamica producator-retailer-consumator vor participa:

 • Adrian Cocan, general manager Lăptăria cu Caimac,
 • Claudiu Necșulescu, owner Jidvei
 • Florian Ciolacu, Director Executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă.

Vă invităm să vă înscrieți și să urmăriți evenimentul pentru a afla informații relevante de la experți în domeniu.

O roboseră în fiecare școală – proiect propus în consorțiu de Clubul Fermierilor Români

Ne face plăcere să anunțăm o nouă inițiativă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea Clubului – O ROBOSERĂ ÎN FIECARE ȘCOALĂ.

O roboseră în fiecare scoală este un proiect propus Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către un consorțiu format din Clubul Fermierilor Români, Organizația Clubul Informaticii Economice “CyberKnowledgeClub”, Asociația Știință și Tehnică și compania Cyberllence Inovație S.R.L.

Proiectul vizează aspecte legate de:

 • agricultura ecologică
 • transformarea digitală a agriculturii
 • robotica agricolă
 • tehnologii informatice cu aplicații agricole
 • reducerea consumului de apă
 • gestionarea schimbărilor climatice

Scopul final este educarea tinerilor pentru a crește competitivitatea pe piața muncii a cerințelor din zona Industriei 4.0.

Principalele activități ale proiectului includ:

 • Realizarea unei biblioteci cu conținut digital destinat roboticii agricole
 • Realizarea de cursuri online fizice și hibride pentru profesori și elevi
 • Realizare de hackathone educaționale pentru elevi, astfel încât se obțină o bună comunicare publică și o sinergie a activităților de învățare prin interacțiuni sociale
 • Construirea a trei ROBOSERE pilot de aproximativ 15mp în cadrul partenerilor de proiect responsabili cu activitățile inovative
 • Construirea a 75 de ROBOSERE în liceele partenere care se califică pentru organizarea de cursuri avansate. Fiecare roboseră va cuprinde două zone: una de robotică agricolă demonstrativă în care vor fi expuse tehnologii de top care există la nivel mondial și o zonă de robotică agricolă școlară în care elevii vor putea expune roboții proprii astfel crea

Inserăm câteva imagini de la întâlnirea de lucru de la MADR:

Scheme propuse și planșe de proiect:

Ghidurile Solicitantului CONSULTATIVE SM 4.2, 9.1, 16.4, 16.4a

Pe site-ul AFIR au fost publicate Ghidurile Solicitantului CONSULTATIVE aferente submăsurilor:

4.2 ”Sprijin pentru investiţii în procesarea / marketingul produselor”

4.2. Anexa aferentă Ghidului Solicitantului SM 4.2. – ”Listă specii plante eligibile pentru investiții noi / extindere /modernizare plante proteaginoase”.

9.1 ”Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”.

16.4 și 16.4a Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol.

Ghidurile sunt postate pe site-ul AFIR pentru consultare publică la următoarele link-uri:

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_noutati

Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 13 mai 2021.

Așteptăm propunerile dvs. privind eventuale modificări pentru aceste ghiduri pe adresa de e-mail office@cfro.ro, având în vedere că asociația noastră face parte din grupurile de lucru constituite la nivelul MADR / AM PNDR.

Vă sfătuim să vă elaborați proiectul urmărind prevederile din varianta finală a Ghidului solicitantului pentru submăsurile menționate. Ghidurile finale vor fi publicate din timp pe pagina oficială a AFIR, în cadrul secțiunilor specifice (conform anunțului din site-ul AFIR).

Pentru orice alte neclarități privind accesarea finanțărilor nerambursabile oferite prin PNDR, fermierii interesați pot trimite mesaje pe adresa relatii.publice@ afir.info.

Conferința Regională Club Moldova Nord

Pe 7 mai 2021, Clubul Fermierilor Români a organizat în județul Iași Conferința Regională Moldova Nord, la care au participat fermierii performanți din județele Iași, Suceava, Botoșani, Neamț și Bacău.

Am avut alături de noi autoritățile centrale responsabile pentru agricultură: dl. Adrian-Nechita OROS, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl. Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean Iași, dl. Mihai-Liviu Moraru, directorul general AFIR, precum conducerea agențiilor locale APIA, AFIR, ANIF, Direcția Agricolă.

În cadrul evenimentului, au fost puse în dezbatere deschisă programele de dezvoltare strategică a agriculturii în regiunea Moldova Nord prevăzute în Planul de Relansare Economică a României, precum și analiza impactului viitoarei reforme PAC asupra afacerilor din agricultură.

Au fost abordate subiecte de interes major pentru agricultură în contextul actual: succesiunea în afaceri, elaborarea eco-schemelor în cadrul Planului Național Strategic și propunerile înaintate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale către Comisia Europeană pentru a fi finanțate prin Planul de Relansare și Reziliență Economică.

Conferința și-a atins obiectivele de informare, analiză și dezbatere a celor mai importante teme pe agenda negocierilor la nivel regional privind agricultura, transmițând mesaje clare privind poziția Clubului în legătură cu importanța schimbului de generații în agricultură, formarea tinerilor fermieri, reforma PAC post-2020 și acțiunile Comisiei și ale Parlamentului European privind agricultura.

Subiecte discutate au vizat:

 1. Susținerea sprijinului cuplat pentru culturile proteice, de cartof și sfeclă de zahăr, cu scopul de îndreptare a balanței comerciale, specifice acestor produse, care dețin un istoric și o specificitate anume în rândul fermierilor români.
 2. Rolul fundamental privind construcția mai multor depozite individuale, care să ajute fermierii să-și poată depozita producția de cartofi și sfeclă de zahăr, pe tot parcursul anului.
 3. Rolul fermelor de creștere a păsărilor din România și importanța susținerii acestui sector.
 4. Importanța schimbului de generații în agricultura românească și beneficiile acestui demers.
 5. Rolul sectorului vitinicol în agricultura specifică județelor Neamț, Iași și Vaslui.
 6. Importanța identificării unor surse de finanțare pentru modernizarea canalelor principale de irigații specifice acestor zone.
 7. Rolul eco-schemelor în perspectiva finanțării specifice Programului Național Strategic.
 8. Importanța asigurărilor agricole, ca prim demers în implementarea unui management de risc la nivelul propriei afaceri agricole.

În urma evenimentului, am transmis adrese către autorități pentru a puncta temele de discuție dezbătute în cadrul conferinței și a asigura o trasabilitate a angajamentelor luate.

Agenda evenimentului este disponibilă aici.

Adresa transmisă autorităților este disponibilă aici.

Conferința A.P.A.R. ”Green Deal, pact și impact”

Asociația Presei Agricole din România organizează prima dezbatere internaţională pe tema „PACTUL VERDE”

 

Evenimentul „GREEN DEAL – PACT și IMPACT” se va desfășura pe data de 12 mai 2021, pe platforma ZOOM Pro, începând cu ora 11:00. Este dedicat membrilor Asociației Presei Agricole din România (A.P.A.R.), jurnaliști, comunicatori și reprezentanți ai sectorului agricol care doresc să afle în exclusivitate, direct de la invitații speciali ai conferinței, cele mai recente informații în ceea ce privește viitoarea reformă agricolă europeană.

 

Impactul Pactului Ecologic European și noul set de inițiative politice ale Comisiei Europene au scopul general de a face Europa neutră din punct de vedere climatic până în 2050, din dorința de a proteja sănătatea cetățenilor europeni.

‘’Tematica aleasă pentru dezbatere este una de importanță vitală pentru toate sectoarele economiei europene, dar în special pentru agricultură iar noi, jurnaliștii dedicați acestui sector, vrem să înțelegem cum va arăta viitorul fermelor românești. Credem că profesia noastră este liantul între mediul politic și cel economic, fermierii primesc informațiile prin noi, de aceea este important să înțelegem și să avem contactul direct cu decidenții de la nivel european. Este un moment important cel la care asistăm, un moment de reformă a politicilor la nivel european şi naţional şi, tocmai de aceea, asociația noastră a considerat necesar un astfel de proiect, care cu siguranță va fi urmat și de alte acțiuni similare. Ne dorim ca jurnaliștii noștri să fie puternici, încrezători în informațiile pe care le transmit mai departe, de aceea ne vom ocupa în acest an atât de organizarea unor astfel de întâlniri în care să oferim membrilor access direct şi exclusiv la informație, dar pregătim și o serie de cursuri de dezvoltare profesională pe teme relevante pentru membrii A.P.A.R., care privesc diverse aspect juridice, economice și chiar digitale, pentru că viitorul nostru al tuturor este într-o evidentă schimbare’’, declară Consiliul Director A.P.A.R., prin Nicoleta Dragomir, Președinte.

 

SPEAKERII EVENIMENTULUI

 • Mihail Dumitru – Director General Adjunct, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene (DG-AGRI)
 • Adrian Oros – Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România
 • Pekka Pesonen – Secretar General Copa (reprezintă fermierii europeni) şi Cogeca (reprezintă cooperativele agricole din UE)
 • Valeriu Tabără – Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (ASAS)
 • Lena Johansson – Preşedinte Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor Agrarieni (IFAJ)
 • Hans Siemes – Preşedinte Reţeaua Europeană a Jurnaliştilor Agrarieni (ENAJ)
 • Alina Creţu – Director Executiv Asociaţia Producătorilor de Porumb din România (APPR)
 • Florian Ciolacu – Director Executiv Clubul Fermierilor Români (CFR)
 • Florentin Bercu – Director Executiv Uniunea de ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV)
 • Ştefan Pădure – Preşedinte Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc

Promovarea unui sector agricol inteligent, rezistent şi diversificat, cu scopul de a îmbunătăţi securitatea alimentară, reprezintă o provocare pentru România datorită structurii sale agricole extrem de polarizate. În ciuda reducerii cu o treime a numărului de ferme din ultimii zece ani, România continuă să fie ţara cu cel mai mare număr de ferme din UE. Cu toate acestea, doar un sfert din ferme primesc plăţi directe. Marea majoritate sunt ferme de subzistenţă şi semisubzistenţă care produc în principal pentru consumul propriu. Sunt slab echipate şi nu sunt orientate spre piaţă. La polul opus, doar o mică parte din exploataţii sunt de dimensiuni mari, competitive şi orientate spre piaţă.

Cum va putea fi implementat Pactul Ecologic European, în condiţiile în care, după cum ştim, Comisia doreşte să se reducă în următorii zece ani utilizarea pesticidelor cu 50%, a îngrăşămintelor cu 20% şi a antibioticelor pentru animalele de fermă cu 50%? Vom afla pe 12 mai, de la invitații conferinței „GREEN DEAL – PACT şi IMPACT”.

La eveniment vor participa şi jurnalişti străini, asociaţia A.P.A.R. fiind membru cu drepturi depline al IFAJ (Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor Agrarieni), alături de alte 54 de state ale lumii.

________________________________________________________

ASOCIAŢIA PRESEI AGRICOLE DIN ROMÂNIA (A.P.A.R.) este o organizaţie apolitică, neguvernamentală, nonprofit, independentă, fără scop lucrativ sau patrimonial, ce desfăşoară activităţi specifice educaţionale şi de apărare a intereselor jurnaliştilor din presa agricolă românească.

Asociaţia se constituie ca persoană juridică de drept privat, funcţionând în baza prevederilor OG nr. 26/2000, modificată şi republicată.

A.P.A.R. este afiliată ENAJ (Reţeaua Europeană a Jurnaliştilor Agrarieni) din decembrie 2013

A.P.A.R. este afiliată IFAJ (Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor Agrarieni) din septembrie 2019