Skip to content

CFM 2021-2027 – Implicații pentru PAC

CFM 2021-2027 – Implicații pentru PAC

În urma încheierii acordului privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) și pachetul de stimulare post-Covid, o serie de organizații agricole și de mediu au salutat acordul, cu câteva avertismente semnalate.

Mai jos sunt prezentate detalii suplimentare privind aspectele legate de PAC ale noului CFM, care cuprinde doi piloni principali – perspective financiare pe termen lung (2021-2027), care se ridică la 1.074 miliarde EUR și Next Generation EU, care este un instrument european de recuperare (€ 750 de miliarde de euro), cu durată limitată (2021-2023), care va atinge bugetul de 7 ani al UE.

Flexibilitatea între piloni

În ceea ce privește flexibilitatea dintre Pilonii PAC, decizia finală a crescut procentul propus inițial. Statele membre pot trece până la 25% (în creștere de la 20% la caseta de negociere anterioară depusă la 10 iulie) între plățile directe și dezvoltarea rurală, cu o flexibilitate suplimentară de 15% față de intervențiile finanțate prin Pilonul II, care vizează obiective specifice climatului și mediului. 2% sunt alocați pentru sprijinirea tinerilor fermieri. Pentru transferurile către cel de-al doilea pilon, se va oferi cofinanțare 100% a UE. Statele membre pot transfera până la 25% de la dezvoltare rurală la plăți directe, în timp ce liderii au acordat o flexibilitate suplimentară pentru transferul de până la 30% din dezvoltare rurală la ajutoare directe pentru țările cu sprijin sub 90% din media UE.

Ratele de co-finanțare

În ceea ce privește ratele de co-finanțare pentru dezvoltarea rurală, rata maximă actuală de cofinanțare a UE de 53% pentru măsurile de dezvoltare rurală a fost redusă la 43%. Cu toate acestea, vor rămâne rate mai mari de cofinanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate (85%), regiunile ultraperiferice și insulele din Marea Egee mai mici în sensul Regulamentului nr. 229/2013 (80%), precum și pentru regiunile de tranziție (60%). Ratele de cofinanțare depind, de asemenea, de măsurile alese. O rată de cofinanțare mai mare de 80% este aplicabilă pentru angajamentele de mediu, climă și alte gestionări, pentru dezavantajele specifice zonei rezultate din anumite cerințe obligatorii, pentru investiții neproductive, pentru sprijin pentru Parteneriatul European pentru Inovare și LEADER.

 

Ratele de prefinanțare pentru dezvoltarea rurală rămân aceleași cu caseta de negociere anterioară (10 iulie), ceea ce corespunde la 1% din valoarea totală a sprijinului acordat din al doilea pilon pe întreaga durată a Planului strategic PAC. Acesta ar rămâne la 1% în 2022 și 2023 și va fi ajustată la durata exactă a perioadei de tranziție.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email