Concluziile Consiliului European privind agricultura

Concluziile Consiliului European privind agricultura

În perioada 17-21 iulie, Consiliul European s-a reunit la Bruxelles pentru a discuta și negocia aspecte urgente privind Cadrul Financiar Multianual, elemente ale Politicii Agricole Comune și relansarea economică pentru creșterea rezilienței în fața crizelor. Vă sumarizăm mai jos principalele elemente privind PAC asupra cărora șefii de stat au convenit în urma a 4 zile și nopți de negocieri.

 

PAC 2021 – 2027

40% din bugetul PAC alocat măsurilor de mediu

 

Pilon I

 1. Convergența

Toate statele membre cu plăți directe sub valoarea de 90% din media UE vor plăti 50% din diferența dintre valoarea medie a plăților și 90% din media UE în 6 tranșe egale începând cu 2022.

În plus, toate statele membre vor avea un nivel al plăților de cel puțin 200 euro/ha în 2022 și vor atinge în 2027 cel puțin valoarea de 215 euro/ha.

 

 1. Plafonarea

Plafonarea se va face voluntar la valoarea de 100.000 euro/beneficiar mare.

 

 1. Rezerva – FEGA

450 milioane de euro/an. Sumele neutilizate în 2020 se raportează în 2021.

 

 1. Flexibilitatea între cei doi piloni

2%  din plățile directe se pot direcționa către măsuri de sprijin pentru tineri fermieri, 15% pentru măsuri de mediu.

 

Pilonul II

 1. Pre-finanțare dezvoltare rurală
 • 2021 – 1% din FEADR
 • 2022 – 1% din FEADR
 • 2023 – 1% din FEADR

Sumele trebuie sincronizate cu perioada de tranziție PAC.

 

 1. Rata de cofinanțare
 • 85% din cheltuielile publice eligibile pentru regiunile mai puțin dezvoltate
 • 60% din cheltuielile publice eligibile pentru regiunile de tranziție
 • 65% din cheltuielile eligibile pentru plățile din zonele cu constrângeri naturale sau specifice
 • 43% din cheltuielile publice eligibile în alte regiuni
 • 80% din cheltuielile publice eligibile în reigiunile limitrofe și insulele mici din Marea Egee

O rată de confinanțare mai mare de 80% se va aplica pentru angajamentele de mediu, climă; pentru zonele dezavantajate; pentru investiții neproductive; pentru sprijin prin Parteneriatul European pentru Inovare și LEADER

 

 1. Reguli de dezangajare

Comisia Europeană va dezangaja automat sumele din PAC neutilizate pentru prefinanțări și plăți intermediare până la data de 31 decembrie a anului următor.

 

 

PROGRAMUL NEXT GENERATION EU

Buget program – 750 miliarde euro, din care:

 • 672,5 mld euro pentru Programul de redresare, din care:
  • 360 mld euro împrumuturi
  • 312,5 mld euro granturi
 • 47,5 mld euro pentru Programul ReactEU
 • 5 mld euro pentru Programul Horizon Europe
 • 5,6 mld euro pentru Programul InvestEU
 • 7,5 mld euro pentru Dezvoltare Rurală
 • 10 mld euro pentru Programul Just Transition Fund
 • 1,9 mld euro pentru RescEU

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email