Descriere servicii consultanță și brokeraj comerț cereale

BROKERAJ CEREALE. DESCRIERE SERVICII

Descriere servicii consultanță și brokeraj comerț cereale

Comerțul cu mărfuri este un complex de activități care se întrepătrund și formează o bază finală de decizie formală.

Într-o piață volatilă, cum este cea a materiei prime agricole, necesitatea unei expertize focusate doar pe acest capitol este foarte recomandată.

Piața românească constituie un amalgam în formare, procese continue de reformare și maturizare la nivel de Trade materie primă.

Închiderea ciclului prin vânzarea mărfurilor este practic borna finală a unui an agricol, moment la care toți actorii participanți își doresc profit.

Ca principii de evaluare, materiile prime agricole suferă transformări în funcție de Când și Unde, alimentate de cei trei piloni, Vânzarea Forward, În Campanie, După Campanie, fiecare având particularități care sunt conectate în mod natural.

Serviciile de consultanță oferite fermierilor se bazează pe un complex de operațiuni care servesc analizele din punct de vedere tranzacțional al activității de comerț care stau la baza viitoarelor decizii de vânzare.

 

INFORMAREA

Informarea este un capitol foarte important și complex care implică multe componente.

Studierea piețelor reprezintă o componentă importantă în cadrul activităților de analiză și raportare și vizează următoarele aspecte:

 • Evoluțiile piețelor nord-americane ca marker principal al mișcărilor de marfă;
 • Volatilitatea cotațiilor care generează schimbări în piața europeană și al bazinului Mării Negre determinate de unda seismică a burselor americane și reflectate în Europa, care își găsesc exprimarea în Bursa Europeană și în Bursa Mării Negre lansată în 2017;
 • Mărfurile tranzacționate, locațiile/destinațiile și cotațiile compuse din preț în origine, logistică și alte costuri;
 • Analiza pieței românești pentru confirmarea tendințelor zilei respective;
 • Determinarea traiectoriilor prețurilor pe termen foarte scurt, scurt, mediu și potențial pentru o perioadă de câteva luni, alimentate de cererea și oferta la nivel local, european și regional (Rusia + Ucraina).

 

TRADE MĂRFURI

Comerțul propriu zis (trading) se conturează și prinde formă prin următorii factori agregați:

Compunerea prețului este primul capitol tratat care ne arată unde este cel mai bine să vindem și are ca bază de plecare logistica mărfurilor. Calculele legate de transport până în destinație au un impact deosebit de mare în veniturile ulterioare. Potența logisiticii, inclusiv a operațiunilor de încărcare, generează profit.

Termenul de livrare este foarte important, fereastra numită perioadă trebuie să fie în concordanță directă cu ceea ce dorim să înglobăm în veniturile ulterioare.

Facilitățile de plată au pondere ca și cost financiar în capitalul de lucru al fermei, durata lor putând penaliza sau, din contra, aduce venituri suplimentare, considerând nivelul dobânzilor practicate pe piață.

Moneda este, de asemenea, un capitol cu potențial. Cea mai importantă valută este Dolarul American, care se acordează cu moneda unică Europeană și care poate asorta cuantumul veniturilor rezultate din vânzarea mărfurilor. Expertiza noastră poate oferi momentele de fixare în raport cu Leul Românesc, la opțiunea fermierului.

Negocierea contractuală implică toți parametrii care pot influența veniturile, cum ar fi și fără a se limita la:

 • Condițiile de calitate ale mărfurilor și sistemul de penalizare, care se bazează pe flexibilitatea dobândită prin relațiile create cu cumpărătorii premium.
 • Negocierea parității de livrare și a condițiilor, adică unde se termină răspunderea fermei și unde se transferă riscurile și proprietatea. Acest aspect este foarte des neglijat și generează lipsuri din venituri, agregate firește cu costuri care pot proveni din logistică.
 • Compunerea prețului este segmentul final care înglobează prin calcul detaliile prezentate mai sus în materie de preț al mării, schema logistică și o eventuală nivelare a curbei sale, costuri financiare, costuri de depozitare, pierderi din manipulare și depozitare etc.

 

ASIGURARE TRADE

Este capitolul în care generăm minimalizarea riscului, informarea asupra riscului tranzacțional și al partenerului de business, prin expertiza și longevitatea sistemelor de verificare de care dispunem.

Verificăm totalitatea condițiilor contractuale de fond, deseori neglijate din cauze multiple. Lipsa puterii de negociere, neînțelegerea anumitor termeni contractuali, comutarea atenției pe alte elemente sunt doar câteva aspecte care țin de esența contractului și care pot produce pagube serioase.

Includem garanțiile contractuale prin instrumentele aferente, impunem și respectăm reciprocitatea în ceea ce privește răspunderea și penalizările.

Cadențăm și generăm scheme de plată în cazul livrărilor derulate pe o perioadă mai mare de timp, introducând acești parametrii în contract, spre asigurarea execuției contractuale împărțind riscul etapizat.

De asemenea, putem genera o viză finală asupra contractului, via e-mail, certificând astfel că el poate fi semnat în condiții de maximă siguranță.

 

SERVICII OPȚIONALE ȘI MITIGARE

Serviciile opționale pe care le punem la dispoziția fermierilor interesați constau în:

 1. Verificarea calculațiilor emise de cumpărători, pentru a identifica și elimina eventualele greșeli de calcul;
 2. Certificarea corectitudinii înscrisurilor referitoare la: nivelurile calitative ale mărfurilor, schemele de penalizare și însumarea lor, moneda și cursul de schimb, summum-ul acestora reflectat final.

Mitigarea se referă la minimizarea pagubelor și presupune reprezentarea fermierilor în prevenția și gestionarea situațiilor nedorite care pot apărea, cum ar fi:

 • Disputele calitative / cantitative;
 • Interpretarea situației în context contractual;
 • Extensii și schimbări contractuale de paritate;
 • Reprezentarea în cazul default-ului contractual.

Acest serviciu diminuează potențialele și eventualele pierderi financiare rezultate din cele expuse mai sus, corectând dezacordurile și, în cel mai defavorabil scenariu, default-ul, reducând la un minim justificat și acceptat de părți costul financiar și daunele sale colaterale.

 

FERME CARE DEȚIN MEDII DE STOCARE, SILOZURI ȘI BAZE

În cazul deținătorilor de medii de stocare, oferim servicii complexe care urmăresc profitabilitatea acestor locații și prezentăm un mod de lucru detaliat, inclusiv metode de exploatare a acestor locații.

Scopul pentru care punem la dispoziția fermierilor interesați acest serviciu este să facilităm crearea unui lanț de stocare la nivel național, standardizat, care să permită dezvoltarea unor parteneriate cu procesatorii de primă clasă și cu exportatori de prim rang, pe termen lung, cu o predictibilitate a veniturilor astfel încât investiția în mediul de stocare al fermei să genereze profit și să fie profitabilă, iar investiția inițială să poată fi amortizată în mod eficient.

 1. EVALUARE

Derulăm un proces de evaluare a potențialului locației desemnate în ceea ce privește capacitatea, serviciile și ritmul lor, precum și o estimare nerafinată a acestui potențial.

 1. FORME DE BUSINESS

Evaluăm sursele care pot genera profit locației, în funcție de interesul fermei: marfa proprie, marfa originată de locație, marfa originată de eventualul beneficiar al serviciilor din respectiva locație.

Sunt trei segmente separate, alimentate de surse de profit diferite, pot fi și cumulative.

 1. STANDARDIZAREA SERVICIILOR

Vizează:

 • Mărfurile provenite din marfa proprie vândută către cumpărător dar livrarea este la o dată ulterioară, mai îndepărtată și/sau marfa provenită de la beneficiarul serviciilor.
 • Metodele de recepție și penalizare în funcție de marfa și standardele de stat sau normate de piață.
 • Calcularea și standardizarea operațiunilor de prestări servicii și de depozitare.
 • Metodele de calcul ale livrărilor, în funcție de recepțiile de marfă.
 • Metodele de calcul în ceea ce privește lichidarea gestiunilor de marfă.
 1. ASIGURAREA RISCULUI TRANZACȚIONAL SERVICII

Presupune:

 • Generarea formei contractuale care acoperă spectrul de servicii, tarife, metode de calcul, răspunderi și penalizări în reciprocitate, garanții contractuale.
 • Includerea intereselor fermei deținătoare a locației în forma contractuală.
 • Reprezentarea fermei în relația cu partenerul de business.
 • Monitorizarea contractelor de servicii în ceea ce privește: verificarea emiterii calculațiilor, verificarea metodelor de deduceri, timpii de verificare a calității mărfii, precum și prezervarea identității produsului.
 1. TRADE MARFURI PROPRII SAU ORIGINATE

În ceea ce privește mărfurile proprii, descrierea este identică cu cea de la punctul 2 referitor la TRADE MĂRFURI, cu mențiunea că pentru ”Originare proprie” putem suplini prețuri zilnice în vederea facilitității acestei operațiuni cu eventuala vânzare la închiderea zilei de business pentru evitarea volatilității.

 1. MITIGARE

Acest serviciu oferă fermierilor reprezentarea în situațiile de dispută asupra operațiunilor de siloz, asupra calculațiilor lunare și facturarea lor și, implicit, reducerea impactului financiar în situațiile nedorite de deteriorare a condiției calitative a produsului / produselor.

 

Prezentarea detaliată a serviciilor de consultanță oferite de Clubul Fermierilor Români poate fi descărcată în format pdf aici.

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email