Despre Club

fill-galben@2x

Cine suntem

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă este o asociație non-profit și non-guvernamentală a fermierilor din România.

Membrii asociației sunt fermieri performanți care au modele de afaceri bazate pe inovație, tehnologie și ghidul de bune practici în agricultură, pentru creșterea competitivității și a valorii adăugate create în acest domeniu.

Clubul se bazează pe respectarea principiilor de neafiliere politică, transparență, management profesionist, orientare către rezultate concrete, cuantificabile.

Obiectivul principal al Clubului este să asigure implicarea activă a membrilor săi în procesul de consultare și elaborare a reglementărilor europene și naționale în domeniul agricol, cu scopul de a crește performanța fermierilor din România.

Obiective

Reprezentarea și promovarea intereselor membrilor Clubului în procesul de consultare și luare a deciziilor privind politicile agricole, desfășurat de instituțiile europene și naționale

Realizarea periodică de analize și studii, cu scopul de a identifica, documenta și propune soluții la problemele cu care se confruntă fermierii din România, folosind experți naționali și internaționali, precum și experiența membrilor săi

Informarea permanentă a membrilor Clubului privind implementarea politicii agricole comune (PAC)

Lansarea și derularea unor programe specifice privind informarea și consultarea membrilor Clubului privind politicile cu impact în domeniul agricol din România

Consilierea structurilor legislative europene și naționale în vederea adoptării unor politici cu impact pozitiv asupra performanței agriculturii românești

Consultarea și sprijinirea membrilor Clubului în vederea îmbunătățirii capacității de accesare a fondurilor europene de dezvoltare

Derularea unor programe de consultanță și instruire pentru membrii Clubului

Organizarea de conferinte și simpozioane

Sprijinirea proceselor de armonizare a legislației europene și naționale în vigoare

Sprijinirea membrilor Clubului pentru adoptarea celor mai noi metode și tehnologii pentru realizarea unei agriculturi durabile