Întâlnire Club – Ministrul Agriculturii

Întâlnire Club – Ministrul Agriculturii

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români s-au întâlnit pe 19 ianuarie 2021 cu dl. Adrian Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru a discuta despre cum se poate continua parteneriatul și dialogul între Club și Minister, prin care să contribuim la elaborarea și punerea cu success în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează angajamentele de mediu în agricultură.

 
Subiecte discutate:
 1. Directorul Executiv al Clubului, Florian Ciolacu, a prezentat delegaților din partea MADR, următoarele subiecte:
 • modificarea Ghidului Solicitantului din cadrul SM 17.1;
 • continuarea demersurilor privind reforma PAC, pentru încurajarea fermelor performante;
 • utilizarea eco-schemelor pentru a crește performanța agriculturii românești;
 • posibilitatea de a realiza la nivelul Clubului și a partenerilor strategici anumite analize economico-financiare pentru fiecare propunere a ecoschemelor, la nivel național;
 • necesitatea creșterii suprafețelor eligibile, prin determinarea comasării terenurilor;
 • definitivarea sumei din cadrul PNRR a zonei care deservește activitatea fermierilor români;
 • necesitatea unor proiecte de irigații locale.

Domnul ministru Adrian Oros și domna Elena Daniela Rebega, au revenit cu următoarele răspunsuri punctuale:

 • modificarea Ghidului Solicitantului din cadrul sM 17.1 se află în lucru;
 • se urmărește continuarea analizelor SWOT și a nevoilor, pentru a răspunde punctual deficitelor identificate la nivelul balanței comerciale;
 • există disponibilitate de colaborare după finalizarea trialogurilor pentru discutarea unor analize economico-financiare la nivelul ecoschemelor;
 • se va avea în vedere anumite măsuri care vor urmări comasarea terenurilor agricole;
 • urmărirea definitivării programului de irigații acolo unde este cazul, cu ajutorul fondurilor venite din cadrul PNRR; dl. Ștefan Constantin (ANIF) a subliniat că la finalul anului 2020, zona Brăilei s-a bucurat de un excedent de apă, necesar pentru terenurile agricole locale.
 1. Președintele Clubului, Nicușor Șerban și vicepreșendintele Clubului, Lazlö Becsek, au prezentat delegaților din partea MADR, următoarele subiecte:
 • stabilirea nevoilor actuale la nivel vegetal și zootehnic, în România;
 • avizarea terenurilor și necesitatea realizării unei legi clare a arendei;
 • găsirea unei modalități prin care arendatorul să despăgubească arendașul, dacă acesta va aduce îmbunătățiri (irigații, drum, etc.) parcelei arendate;
 • găsirea unei modalități pentru realizarea unei stabilități a pieței, deoarece în momentul actual, aceasta s-a distorsionat pentru cei care pot/nu pot utiliza un sistem de irigații;
 • posibilitatea unei subvenții la secetă privind cultura de toamnă.

Domnul ministru Adrian Oros și domna Elena Daniela Rebega, au revenit cu următoarele răspunsuri punctuale:

 • stabilirea nevoilor actuale la nivel vegetal și zootehnic se vor urmări în cadrul realizării PNS-ului;
 • se va urmări susținerea fermelor familiale, nu a celor de subzistență;
 • Legea Arendei se află în lucru la Ministerul Apărării Naționale, iar ulterior va ajunge pentru verificare și validare la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Justiției;
 • există o speranță privind realizarea unui sistem de irigații integrat cu ajutorul PNRR, astfel încât această distorsionarea a pieței să nu mai existe.

Domnul Ștefan Constantin (ANIF) a adus discuției următoarele clarificări:

 • se va urmări în viitorul apropriat măsuri de combatere a eroziunii solului, desecare și realizarea unui sistem de irigații sustenabil;
 • se vor utiliza tehnologii de digitalizare noi și se va urmări mentenanța post execuție, utilizarea unor materiale prietenoase cu mediul și integrarea energiei verzi în lucrările viitoare de îmbunătățire funciară; ca noutate, se vor urmări încă din faza incipientă cheltuielile de după investiție;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ar trebui să asigure alimentarea cu apă la gurile de vărsare; în aval există suficiente surse de apă, însă există un conflict cu zona piscicolă, care este împotriva utilizării acestor resurse către terenurile agricole;
 • trebuie create anumite inginerii la nivelul Dunării pentru a spori dimensiunea terenurilor agricole irigate.

Vă invităm să consultați scrisoarea adresată ministrului agriculturii la link-ul alăturat.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email