Obiectivele strategiei pentru biodiversitate 2030

Obiectivele strategiei pentru biodiversitate 2030

Comisia Europeană a anunțat noua strategie a UE privind biodiversitatea pentru 2030 și un plan de acțiune asociat – un plan cuprinzător, ambițios, pe termen lung pentru protejarea naturii și inversarea degradării ecosistemelor. Acesta își propune să redreseze biodiversitatea Europei până în 2030, cu beneficii pentru oameni, climă și planetă. 

 

Elemente principale ale Strategiei pentru 2030

Strategia conține angajamente și acțiuni specifice care trebuie îndeplinite până în 2030, inclusiv:

 1. Instituirea unei rețele mai mari de arii protejate la nivelul UE inclusiv în zona marină, bazându-se pe zonele Natura 2000 existente, cu o protecție strictă pentru zonele cu o biodiversitate foarte ridicată și cu o valoare climatică. 
 2. Un plan de restaurare a naturii UE – o serie de angajamente și acțiuni concrete pentru restabilirea ecosistemelor degradate în UE până în 2030 și gestionarea lor durabilă, adresându-se factorilor cheie responsabili de pierderii biodiversității.
 3. Un set de măsuri care să permită schimbarea necesară: punerea în mișcare a unui nou cadru de guvernare consolidat pentru a asigura o mai bună implementare și urmărirea progresului, îmbunătățirea cunoștințelor, finanțării și investițiilor și respectarea mai bună a naturii în procesul decizional public și privat. 
 4. Măsuri pentru a face față provocării globale a biodiversității, demonstrând că UE este pregătită să fie un exemplu pentru adoptarea cu succes a unui cadru ambițios de biodiversitate globală în temeiul Convenției privind diversitatea biologică.

 

Protecția naturii – angajamente cheie până în 2030

 1. Să se protejeze legal cel puțin 30% din suprafața terestră a UE și 30% din suprafața mării a UE și să se integreze coridoarele ecologice, ca parte a unei adevărate rețele transeuropene a naturii. 
 2. Să se protejeze strict cel puțin o treime din zonele protejate ale UE, inclusiv toate pădurile virgine. 
 3. Să se gestioneze eficient toate ariile protejate, definind obiective clare de conservare și măsuri de monitorizare corespunzătoare a acestora.

 

Planul de restaurare a naturii UE – angajamente cheie până în 2030

 1. Obiectivele de restaurare a naturii UE obligatorii din punct de vedere legal care urmează să fie propuse în 2021, sub rezerva evaluării impactului. Până în 2030, zone semnificative ale ecosistemelor degradate și bogate în carbon vor fi restaurate; și cel puțin 30% din habitate și specii ating o stare de conservare favorabilă sau cel puțin prezintă o tendință pozitivă.
 2. Declinul polenizatorilor este inversat.
 3. Utilizarea pesticidelor chimice este redusă cu 50% și utilizarea pesticidelor foarte periculoase este redusă cu 50%.
 4. Cel puțin 10% din suprafața agricolă este înverzită.
 5. Cel puțin 25% din suprafața agricolă se află sub gestionarea agriculturii ecologice și practicile agroecologice sunt semnificativ crescute.
 6. Trei miliarde de copaci noi sunt plantați în UE, respectând pe deplin principiile ecologice.
 7. Se vor înregistra progrese semnificative în ceea ce privește remedierea siturilor contaminate.
 8. Cel puțin 25.000 km de râuri cu curgere liberă sunt restabiliți.
 9. Există o reducere de 50% a numărului de specii din Lista Roșie amenințate de specii invazive.
 10. Pierderile de nutrienți din îngrășăminte sunt reduse cu 50%, ceea ce duce la reducerea utilizării îngrășămintelor cu cel puțin 20%.
 11. Orașele cu cel puțin 20.000 de locuitori au un plan ambițios de ecologizare urbană.
 12. Nu se folosesc pesticide chimice în zonele sensibile, cum ar fi zonele verzi urbane ale UE.
 13. Impactul negativ asupra speciilor și habitatelor sensibile ca urmare a activităților de pescuit sunt reduse substanțial pentru a obține un mediu sănătos.
 14. Captura accidentală a speciilor este eliminată sau redusă la un nivel care permite recuperarea speciilor și conservarea acestora.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email