Starea de urgență – ce înseamnă, ce trebuie să cunoaștem

Starea de urgență – ce înseamnă, ce trebuie să cunoaștem

Stimați parteneri,

Cele de mai jos, sumarizează unele informații din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, nr. 195/16.03.2020 (Decretul), care indică regulile efective care trebuie aplicate în România în mai multe privințe pe perioada stării de urgență și care a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, Partea I.

Decretul este important în sine (și într-o serie de privințe importante doar anunță măsuri suplimentare), totuși, ar trebui să fie luat în considerare într-un context mai larg, având în vedere formularea laconică (și, în mai multe rânduri, deficitară) a unor articole, precum și faptul că sunt anunțate/ar trebui să urmeze măsuri conexe destul de importante.

 

Lucian Bondoc, avocat asociat coordonator

BONDOC și ASOCIAȚII

 

 

 1. Când începe de fapt și pentru cât timp se va aplica starea de urgență?

Starea de urgență a început practic de la publicarea Decretului (luni, 16 martie) – astfel de decrete produc efecte imediat. Chiar dacă au aplicabilitate imediată, astfel de decrete fac obiectul controlului/aprobării Parlamentului în termen de 5 zile de la emitere.

Termenul inițial al stării de urgență este de 30 de zile. Este probabil să fie prelungit pentru perioade succesive de cel puțin câteva ori.

 

 1. Ce înseamnă mai exact starea de urgență pentru moment?

Conceptul este stabilit prin lege (și provine din Constituția României) și permite statului să deroge în circumstanțe excepționale (odată ce o astfel de stare este declarată) de la o serie de drepturi fundamentale și alte principii juridice.

Conținutul din cazul de față este cel detaliat în Decret (și va fi dezvoltat și prin acte subsecvente adoptate în baza sa).

În esență, pentru moment, este vorba în principal despre:

 

Măsuri de aplicabilitate imediată:

 • Menținerea școlilor/universităților/altor instituții de învățământ închise [acest lucru trebuie luat în considerare în corelație cu o lege publicată la sfârșitul săptămânii trecute, care permite multor părinți să rămână acasă pentru a avea grijă de copii];
 • Anunțarea principiului măsurilor economice de sprijinire pentru angajații și angajatorii afectați [măsurile reale vor fi anunțate separat de către Guvern – această parte va fi în mod evident foarte importantă];
 • Societățile comerciale și autoritățile / instituțiile publice introduc, ori de câte ori este posibil, munca la domiciliu și munca la distanță a angajaților prin decizie unilaterală;
 • Contractele colective de muncă vor rămâne valabile pe perioada stării de urgență;
 • Procesele sunt suspendate, cu excepția cauzelor de urgență deosebită. Pentru aceste cauze urgente, instanțele vor avea posibilitatea de a stabili termene de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi (și va trebui, de asemenea, să ia măsuri pentru a încerca să organizeze ședinte de judecată prin videoconferință). Au fost adoptate unele măsuri speciale cu privire la cauzele de drept penal;
 • Prescripţiile şi termenele de decădere de orice fel sunt suspendate sau nu încep să curgă, după caz, pe perioada stării de urgență;
 • Acțiunile de executare silită vor continua numai dacă este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de Urgenţă;
 • Se va asigura continuitatea activităților din sectoarele energiei și a altor servicii de utilitate publică[se preconizează că măsurile specifice să fie anunțate separat];
 • O serie de servicii locale vor fi subordonate operațional Ministerului Afacerilor Interne (de exemplu, poliția locală, serviciile voluntare de pompieri, serviciile publice de ambulanță);
 • Posibilitatea de a rechiziționa bunuri și de a chema persoanele fizice pentru prestări de servicii în interes public, cerute de instituțiile publice implicate în menținerea ordinii și securității naționale [acest aspect pare larg și confuz, având în vedere că rechiziționarea de bunuri și de stocuri este indicată și în anexa măsurilor graduale (care nu se referă șila chemarea forței de muncă umane)];
 • Obligația operatorilor de comunicații electronice de a coopera pentru informarea corespunzătoare/împotriva știrilor false;
 • Decontarea concediilor medicale se va face cu prioritate;
 • Angajarea directă de către Ministerul Afacerilor Interne și structurile sanitare devine posibilă pentru nevoia de a lupta împotriva Covid 19;
 • Relocări, rectificări și transferuri bugetare ar trebui să susțină toate măsurile;
 • Beneficiarii fondurilor europene pot decide (împreună cu autorităţile de management/organismele intermediare) suspendarea contractelor lor pe perioada stării de urgență;
 • Orice document emis de autoritățile publice care ar fi trebuit să expire în această perioadă va rămâne valabil;
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate emite certificate de situație de urgență pe baza documentelor justificative.

 

 Principalele măsuri privind sectorul sănătății:  

 • Achiziția directă (fără licitație) de medicamente, materiale și echipamente de către Ministerul Sănătății și unitățile sanitare;
 • Prețurile pentru achiziția de medicamente pentru tratamentul pacienților afectați de Covid 19 pot depăși prețurile din catalogul național Canamed;
 • Medicii de familie pot prescrie medicamente pentru pacienții cronici și de pe listele cu medicamentelor restricționate;
 • Nici o limită financiară pentru acoperirea asistenței în unitățile sanitare (cu paturi);
 • Pragul de rambursare în asistența primară și ambulatoriu a crescut la 8 pacienți pe oră;
 • Posibilitatea de a depăși bugetul pentru T1 2020;
 • Plafonarea procentului aferent clawback la nivelul T4 2019;
 • Prescripții de tratamente „off-label” sunt permise dacă sunt aprobate de comisia de politică a medicamentului  de la nivelul spitalului relevant;
 • Măsuri simplificate de rambursare (de ex.: nu este nevoie de cardul de sănătate, nu este necesar să se raporteze în termen de 3 zile);
 • Ministerul Sănătății poate introduce noi programe de sănătate și noi servicii medicale în legătură cu lupta împotriva Covid 19;
 • În cazul încălcării sarcinilor de serviciu, aproape orice persoană cu funcții de conducere în sectorul sănătății și al asistenței sociale poate fi suspendat.

 

Măsuri de aplicabilitate graduală:

 • Dreptul de a rechiziționa capacitățile de producție și stocurile de produse diverse de către autoritățile centrale, dacă este necesar în scopul combaterii Covid 19 (de luat în considerare treptat, dacă va fi necesar în viitor);
 • Nu există restricții de circulație pe plan intern pentru moment, cu toate acestea, exista posibilitatea de a fi luate ulterior;
 • Nu s-a anunțat încă o plafonare a prețurilor, însă, a fost anunțată ca fiind posibilă în viitor (la nivelul valorii medii din ultimele 3 luni), în funcție de evoluțiile ulterioare;
 • Cu cartacter mai general, Decretul rezervă dreptul de a adopta treptat toate celelalte restricții avute în vedere de legea care stă la baza sa, și anume:
  1. limitarea sau interzicerea circulației a vehiculelor și persoanelor în anumite zone sau între anumite ore;
  2. efectuarea controalelor persoanelor și locurilor;
  3. închiderea temporară a benzinăriilor sau a altor localuri publice;
  4. raționalizarea produselor alimentare și a altor produse prim-necesare;
  5. interzicerea circulatiei auto, feroviare, maritime și fluviale și aeriene pe mai multe rute;
  6. închiderea frontierei de stat;
  7. rechiziționarea bunurilor.

 

 1. Cine are obligația de a respecta aceste reguli?

În esență, oricine cade sub incidența acestora.

Legea care stă la baza decretului anexat prevede obligația generală (aplicabilă și operatorilor economici privați) de a respecta toate măsurile adoptate în contextul unei stări de urgență, inclusiv a ordonanțelor militare. Aceeași lege prevede că operatorii economici privați care asigură servicii de utilitate publică, printre altele în sectorul alimentar, trebuie să asigure continuitatea serviciilor esențiale pentru populație.

 

 1. E legal? Care este temeiul juridic pentru cele de mai sus?

Unele dintre măsurile din Decret sunt discutabile prin raportare la cadrul legal din spatele acestuia, cu toate acestea, acest lucru pare riscant de testat acest lucru, dacă nu este prezentat un motiv puternic.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email