Viziune. Misiune. Valori

Viziune

Agricultura românească durabilă și performantă, un model de referință pentru agricultura europeană!

Misiune

Credem în dezvoltarea sustenabilă a agriculturii din România.

Considerăm că este importantă și necesară existența unui dialog permanent, transparent și constructiv între fermierii din România și structurile legislative europene și naționale.

Credem în implicarea directă a fermierilor în procesul decizional legislativ în domeniul agricol pentru că ei sunt beneficiarii politicilor și deciziilor care se adoptă la nivelul Uniunii Europene și la nivel național.

Credem în soluțiile bazate pe analize realizate în timp real și într-un mod transparent, prin implicarea experților din mai multe domenii ale economiei în rezolvarea problemelor actuale și viitoare ale agriculturii.

Susținem proiectele care creează valoare adăugată în agricultură și care cresc competitivitatea fermierilor din România.

Promovam aplicarea tehnologiilor inovative în agricultură pentru a crește performanța afacerilor.

Valori

Competivitate

Integritate

Respect

Parteneriat

Profesionalism