Proiect CONCORDE pentru bune practici în comerțul cu cereale

Invitație privind participarea la Proiectul CONCORDE lansat de Clubul Fermierilor Români, pentru promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în comerțul cu cereale

 

CONTEXT

Agricultura europeană și cea românească sunt acum într-un proces profund de transformare sub influența unor programe majore de reformă a Politicii Agricole Comune și aplicarea noului Pact Ecologic European, provocări care se adaugă celor determinate de efectele schimbărilor climatice, criza forței de muncă, volatilitatea prețurilor, scăderea performanței capitalurilor și inputurilor în agricultură, adâncirea inegalităților în ponderea veniturilor fermierilor pe lanțul comercial de valorificare a produselor agro-alimentare.

Fermierii performanți din România trebuie să gestioneze o impredictibilitate crescută în gestionarea resurselor și a proceselor în fermă, precum și pentru valorificarea producției, pentru a-și asigura competitivitatea.

Anul 2020 a fost unul foarte dificil pentru agribusiness-ul românesc, în condițiile secetei pedologice prelungite și a crizei sanitare mondiale determinate de pandemia de COVID-19. A rezultat astfel o creștere neobișnuită a numărului incidentelor contractuale în relațiile dintre participanții la circuitul economic specific, cum ar fi executarea necorespunzătoare sau chiar neexecutarea la termen și/sau în condițiile convenite a obligațiilor contractuale asumate.

Cu această ocazie au revenit în discuție problemele sistemice care au definit relațiile dintre fermieri, intermediari, traderi și industria prelucrătoare de produse agricole în ultimii 30 de ani, marcate de o lipsă acută de încredere, pe fondul căreia, profitând de capacitatea financiară disproporționată, comercianții din avalul circuitului economic au impus fermierilor, nu de puține ori, clauze contractuale fără precedent sau chiar abuzive, menite să le protejeze interesele economice, inclusiv cele ale unor pierderi disproporționate și nelegitime suferite de fermierii de bună-credință.

Lipsa de încredere este amplificată de absența informațiilor permanent actualizate despre părțile contractuale, despre oamenii implicați și despre istoricul și comportamentul în afaceri al acestora.

 

PRACTICI CONTRACTUALE ACTUALE: RISCURI PENTRU FERMIERI

Evidențiem selectiv o serie de practici comerciale devenite uzuale în relația fermieri – traderi, care au contribuit la stabilirea unor poziții contractuale inegale pentru fermieri și au generat riscuri majore concretizare în contextul secetei pedologice din 2020:

 • Clauze prin care se declară și/sau se recunoaște, în mod nerealist, o negociere inexistentă a contractului, doar pentru a evita eventualele consecințe ale reinterpretării clauzelor standard;
 • Constituirea de garanții personale de către administratorul/directorul fermei, pentru executarea obligațiilor contractuale asumate de societatea cu răspundere limitată/societatea pe acțiuni, după caz, eludându-se, astfel, răspunderea limitată a acestor participanți la circuitul economic, reglementată tocmai pentru a proteja patrimoniile personale ale asociaților / acționarilor / reprezentanților legali în condițiile riscurilor inerente și, în mod uzual, mai mari pe care le presupun operațiunile comerciale, spre deosebire de cele civile;
 • Drepturi de apreciere și decizie unilaterală în beneficiul exclusiv al cumpărătorilor/traderilor, fără vreo posibilitate de control de către fermier sau de mediere/arbitraj de către un terț independent, inclusiv asupra cantității și calității mărfii livrate și, astfel, a prețului sau chiar a datei de plată;
 • Obligația de a plăti penalități, despăgubiri sau daune-interese, în cuantumuri arbitrare și cu desconsiderarea atât a principiilor reparării integrale a prejudiciului și bunei-credințe, cât și a cauzelor exoneratoare de răspundere civilă universal recunoscute.

Din cauza acestor provocări cu care se confruntă fermierii, Clubul Fermierilor Români consideră necesară stabilirea unui dialog coerent pentru regândirea parteneriatului și refacerea încrederii fermieri – cumpărători / traderi, pentru asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Clubul Fermierilor Români urmărește stabilirea unui sistem de încredere și de bune practici comerciale care să permită consolidarea relațiilor contractuale în piața de agribusiness și în acest scop lansează Proiectul CONCORDE adresat fermierilor din România.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI CONCORDE

Susținerea fermierilor pentru Proiectul CONCORDE va contribui la realizarea următoarelor obiective:

 • Înființarea unui grup de lucru care să culeagă și să prelucreze inițiativele, ideile, opiniile și sugestiile transmise de membrii Clubului Fermierilor Români pentru întocmirea unui de Ghid de bune practici comerciale în agribusiness, care să fie, ulterior, discutat cu reprezentanții altor organizații interesate;
 • Ghidul de bune practici va cuprinde, inclusiv, propuneri de clauze contractuale menite să asigure condiții echilibrate și echitabile a acestor documente juridice, întocmite prin luarea în considerare atât a specificului local, cât și a instrumentelor utilizate în cadrul unor organizații internaționale de renume în domeniu, precum The Grain and Feed Trade Association (GAFTA), The Federation of Oils, Seeds & Fats Associations Ltd. (FOSFA) etc.;
 • Crearea de către Club a unei proceduri de raportare și verificare a incidentelor în relațiile contractuale, accesibil atât fermierilor, cât și participanților din avalul circuitului comercial;
 • Elaborarea de către Club și asigurarea funcționării unui sistem de asigurare a suportului pentru soluționarea alternativă a disputelor, apărute în urma interpretării, încheierii și/sau a încetării contractuale, conform condițiilor legale;
 • Afilierea Clubului Fermierilor Români la organizații internaționale relevante în domeniul agribusiness, pentru a asigura o bună reprezentare a intereselor fermierilor pe plan extern;
 • Colaborarea Clubului cu autoritățile și instituțiile publice europene și naționale (Parlamentul European, Comisia Europeană, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, universități și instituții de cercetare) în scopul dezvoltării unor politici coerente și relevante pentru dezvoltarea agribusiness-ului din România.

Ca un prim pas în efortul nostru de a sprijini asigurarea cadrului pentru consolidarea încrederii fermieri-traderi și asigurarea condițiilor pentru respectarea clauzelor contractuale deplin echitabile în relația dintre parteneri, Clubul Fermierilor Români a devenit membru GAFTA – The Grain and Feed Trade Association, organizația internațională reprezentativă pentru sprijinirea contractării și arbitrării comerciale în domeniul cerealelor la nivel mondial.   

 

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROIECTUL CONCORDE

Proiectul CONCORDE va avea succes în măsura participării Dvs. concrete, directe la acțiunile propuse, precum și prin asigurarea unei cooperări eficiente cu ceilalți factori implicați în agribusiness, în particular prin consolidarea relației dintre fermieri și comercianții de produse agricole.

Prin dezvoltarea Proiectului CONCORDE veți avea acces la expertiză concretă și practică validată în procesul de contractare, facilitarea sprijinului specializat în soluționarea alternativă a disputelor comerciale,  promovarea și reprezentarea intereselor în relația cu instituții relevante în comerțul cu cereale.

Vă adresăm invitația de a  fi alături de Clubul Fermierilor Români în lansarea și punerea în aplicare a acțiunilor propuse prin Proiectul CONCORDE, asigurând asfel baza pentru un parteneriat echitabil și pe termen lung fermieri – traderi – autorități.

 

Invitatie Clubul Fermierilor Români_Proiectul Concorde pentru bune practici în comerțul cu cereale

Clubul Fermierilor Români_Welcome letter GAFTA

Clubul Fermierilor Români_Membership Certificate GAFTA

 

Invităm fermierii interesați să participe la Proiectul CONCORDE să trimită scanat pe e-mail formularul completat și semnat, la adresa office@cfro.ro.

Formular Clubul Fermierilor Români_Înscriere în Proiectul Concorde

Notificare importantă pentru membrii Clubului Fermierilor Români

 1. RITM DE LIVRARE MĂRFURI RECOLTĂ 2020 PORT CONSTANȚA 23.12.2020

În ultimele zile, ritmul de ieșire a mărfurilor din portul Constanța s-a intensificat. Astfel, dacă în prima parte a lunii decembrie notam un cumul de circa 400.000 tone porumb recoltă 2020 și grâu circa 150.000 tone, ultimile 10 zile din decembrie ne arată volume sporite ale exportului aducând în plus față ceea ce notasem deja, 500.000 tone de porumb și 200.000 tone grâu. Cumulând cu finalul lunii noiembrie putem spune că 1.000.000 tone de porumb au fost executate ca și expediere în circa 30 de zile, împreună cu circa 350.000 tone de grâu.

Spre exemplificare, vă inserez line-up-ul din 23.12.2020 unde puteți observa cifrele:

notificare membi club
 1. INDICAȚII PREȚ RECOLTA NOUĂ GRÂU (2021)

Deși suntem în decembrie spre sfârșit, avem indicații fizice asupra prețului grâului recoltei 2021.

Ieri seară s-au anunțat rezultatele licitației de grâu Iordania MIT, cu livrare 15-30 iulie 2021. Au fost trei oferte de grâu românesc din care doar una a fost acceptată, fiind foarte competitivă în raport cu celelalte două.

AGROCHIRNOGI 286.75 USD / CIF AQABA – respins

CEREALCOM DOLJ 284 USD / CIF AQABA – respins

AMEROPA 254 USD /CIF AQABA – acceptat 60.000 tone                                                                                                   

În acest context, putem calcula astăzi, 24.12.2020, prețul CPT Constanța pentru grâul romanesc recolta 2021, după cum urmează: extragem costurile de transport (19 USD/tonă), extragem costurile de participare la licitație, garanții și altele (5 USD/tonă) și rezultă un preț în FOB Constanța de 230 USD/tonă.

Convertim în moneda euro, la paritatea din acest moment, 1.2195 USD-EUR și ne rezultă 188,6 EUR/tonă în FOB, adică încărcat în navă în Constanța. Pentru a exprima prețul în CPT Constanța, deducem 9-10 EUR, reprezentând costul fobbing-ului și marja de trading a exportatorului și avem cifra de 178,6-179 EUR/tonă, adică la cursul de astăzi 870 RON/tonă.

Cu toate acestea, avem aici o variabilă, și anume paritatea euro-dolar. În cazul în care dolarul se întărește în fața euro, vom avea un preț mai mare, iar reversul ne va aduce un preț mai mic.

Prețul de 230 USD/tonă este identic cu cel al Bursei Marii Negre la Grâu, ceea ce ne revelează că vânzarea a fost dublată de HEDGE, pentru eliminarea riscului.

Astăzi avem o diferență deci de 40 USD/tonă între recolta veche și recolta nouă. Cu siguranță, acest lucru se va subția din ambele capete din următoarele motive:

 • Recolta veche va coborî la preț începând din luna aprilie, moment în care cumpărătorii încep să vadă la orizont recolta nouă și sunt acoperiți, referindu-ne aici la utilizatorii finali.
 • Recolta nouă va suferi o scădere a prețului după ieșirea din luna februarie și începutul lunii martie, când recoltele viitoare se pot evalua mult mai bine, datorită sfârșitului de iarnă.

În cazul în care doriți să securizați, MAXIM 1 TONĂ la hectar, spre a diminua până la zero orice risc și a nivela potențialul, vă invit să luați legătură cu Cezar Gheorghe, la numărul de telefon 0749777711 și email: cezar.gheorghe@cfro.ro; cereale@cfro.ro.

Soluții captare potențial semințe floarea soarelui

Pentru a putea capta și stimula potențialul prețului semințelor de floarea soarelui, vă propunem soluții care pot genera marjă suplimentară.

Pentru recolta de floarea soarelui, venim în întâmpinarea fermierilor cu un produs pentru o exploatare fără riscuri a potențialului viitor și pentru acumularea de venituri certe în fiecare lună. În sarcina fermierului va sta, firește, conservarea și depozitarea în condiții potrivite a mărfurilor, pentru o conservare a identității produsului din punct de vedere cantitativ și calitativ.

 • Fermierul vinde volumul de floarea soarelui la prețul negociat cu procesatorul, în timp ce asigurarea negocierii este realizată de către Club.
 • Se emite contractul de vânzare-cumpărare cu acumulare, în care sunt descrise toate detaliile iar forma contractuală este emisă de către Club.
 • În fiecare lună până la livrare, care se va întâmpla după 01.01.2021, fermierul acumulează între 9-19 ron pe tonă. Elementul care face diferențierea este momentul plății.
 • Dacă plata se efectuează între 01-15.01.2021, tot potențialul maxim se acumulează în contul fermierului.
 • Dacă fermierul optează pentru plata de tip spot, sugerăm finanțarea stocului prin instrumente generatoare de capital de lucru existente în piață, pentru care desigur putem oferi consultanță și recomandări.
 • Cu toate acestea, cel mai mare potențial de acumulare și pe care îl și recomandăm, este cel cu efectul de 19 ron pe tonă pe lună, care aduce efectiv venituri de minim 85 – 90 ron /tonă, față de prețul spot al zilei în care se efectuează negocierea și vânzarea.
 • Este o tranzacție de succes, având în vedere că îmbină două elemente esențiale: siguranța procesului cu acumularea de potențial financiar.
 • Tranzacția este negociată și securizată de către Clubul Fermierilor Români și se desfășoară prin intermediul său pentru fermierii membri (opțional se poate discuta și pentru non-membri).

Pentru mai multe informații sau opțiune contractuală, așteptăm cu interes mesajele dvs. pe e-mail la cezar.gheorghe@cfro.ro sau la telefon 0749.777.711.

 

 

Articol publicat în revista Profitul Agricol nr. 28 din 22 iulie 2020

Importanța serviciului de brokeraj cereale

Stimați membri și parteneri,

 

Dorim să vă încurajăm să apelați la serviciile noastre de consultanță și brokeraj pentru comerțul cu cereale, scopul final fiind securizarea intereselor dumneavoastră, lipsa riscurilor în ceea ce privește condițiile și clauzele contractuale, precum și flexibilitatea.

Fiecare dintre afacerile dvs. are specificul ei, nevoile sunt diverse, iar ecuația unui sistem constă în câțiva parametri. Interesul Clubului este de a iniția un sistem lipsit de riscuri pentru afacerile dvs., în primul rand, în care sentimentul de siguranță să fie pe primul plan.

Serviciul de consultanță în cereale are rol de informare asupra pieței, care este un organism viu, în continuă transformare, care se dezvoltă pragmatic în baza cererii și a ofertei. Însă are atâtea segmente paralele, tangențiale și transversale care efectiv influențează în anumite momente, încât lipsa de informare și cercetare obiectivă poate conduce la erori cu efect pecuniar. De aceea, pe baza experienței acumulate și a cercetării zilnice, propunem ferestre de vânzare, semnalăm momentele optime, astfel încât dumneavoastră sa adoptați decizii informate.

Serviciul de consultanță în cereale asigurat de Club își propune crearea unui sistem de lucru în care orice eventual efect colateral care poate influența financiar ferma să nu existe. Avem modele de contracte agreate cu partenerii de piață, emitem contracte conform standardelor noastre, scopul fiind crearea unui sistem corect și coerent, care să lucreze în favoarea dvs., a fermierilor.

Prețul este statistic un parametru dat la un moment dat. Are rolul său bine determinat în ecuația sistemului pe care dorim să vi-l punem la dispoziție, însă întotdeauna are un substrat. Nimeni nu dorește să vândă ieftin, nimeni nu dorește să cumpere scump. De aceea, există acele momente de negociere când se dezbate doar prețul, așa numita negociere pe o axă. În practica negocierii este un moment angrenant în care părțile uită uneori cu desăvârșire ceilalți factori de ecuație descriși mai sus. În cele mai multe cazuri, ținta pe preț neglijează restul, astfel încât se instaurează după negociere graba de a concluziona, din cauza volatilității și atunci sunt create premizele de risc în ceea ce privește formele contractuale, termenii, clauzele etc. În piața de agribusiness, statistica spune că prețul este o componentă și nimeni nu obține vârful.

Consultanța pentru brokerajul de cereale își propune deci crearea unui sistem acoperitor, sustenabil, predictibil, flexibil și simbiotic, care cu siguranță crează infrastructura pentru proiecțiile adiacente viitoare, atașând produse care securizează și aduc beneficii fermierilor.

Serviciile, ca rezultantă directă, acoperă spectrul descris într-un model de afaceri care urmărește secvența vânzării produselor și cauterizează orice lucru nedorit care s-ar putea întâmpla în dauna fermei.

 

Cezar GHEORGHE

Consultant Senior Comerț cu Cereale

 

Până în momentul de față, am centralizat peste 100.000 tone pentru cele 5 culturi (rapiță, grâu panificație, porumb recoltă, floarea soarelui și floarea soarelui HIO) și am contractat deja peste 40.000 tone în condiții foarte avantajoase pentru fermieri.

Puteți consulta opiniile fermierilor privind serviciile de consultanță oferite de Club aici.

Pentru mai multe informații sau opțiuni contractuale, așteptăm cu interes mesajele dvs. pe e-mail la cezar.gheorghe@cfro.ro sau la telefon 0749.777.711.

Opiniile fermierilor despre broker

În luna iunie am lansat către dvs. invitația de a contracta împreună volume de cereale și oleaginoase situate între 5 – 20.000 tone/produs, destinate pieței interne de procesare și celei de export.

Conform intențiilor exprimate de fermieri, am centralizat peste 100.000 tone pentru cele 5 culturi (rapiță, grâu panificație, porumb recoltă, floarea soarelui și floarea soarelui HIO) și am contractat deja peste 40.000 tone în condiții foarte avantajoase pentru fermieri.

Scopul nostru este să obținem în numele fermierilor condiții contractuale cât mai bune, calitate și preț. În funcție de volum și disponibilitate, putem accesa spațiu de depozitare și dezvolta structura de servicii pentru deținătorii de facilități.

Iată ce spun fermierii care au accesat serviciul de consultanță pentru comerțul cu cereale:

Nicusor Serban, presedinte_2

NICUȘOR ȘERBAN

AGROSERV MĂRIUȚA, jud. IALOMIȚA

 

Mă bucur că prin intermediul Clubului Fermierilor Români oferim servicii de consultanță pentru comerțul cu cereale fermierilor interesați, asigurate de Cezar Gheorghe, pe care îl cunosc de multă vreme și îl apreciez pentru că este un om foarte bine pregătit profesional, analizează foarte bine opțiunile și informează în mod corect fermierii. Dacă primește cereri concrete din timp, le gestionează astfel încât lucrurile să se întâmple efectiv și conform obiectivelor stabilite cu fermierii.

Am accesat serviciile de trade și pot să spun că la rapiță am obținut exact ce mi-am dorit. Am apelat la serviciile de consultanță oferite de Cezar Gheorghe prin intermediul Clubului, care au contat decisiv în estimarea țintelor de atins. Tranzacțiile sunt securizate prin modelele contractuale ale Clubului Fermierilor Români, care urmărește și protejează interesele fermierilor.

Recomand serviciile de consultanță oferite de Clubul Fermierilor Români și recunosc că sunt printre primii care le-au accesat. Voi continua colaborarea și în următoarele campanii pentru a beneficia de cele mai bune condiții pentru afacerea mea.

NICOLAIE APOPI

AGRO BADEN BANAT, jud. TIMIȘ

 

Am decis să contractez serviciul de consultanță pentru comerțul cu cereale lansat de Clubul Fermierilor Români, având în vedere anul plin de provocări cu care ne confruntăm și a condițiilor fluctuante din piața cerealelor privind prețurile și condițiile de livrare, influențate de mai mulți factori la nivel național și, mai ales, internațional.

Cezar Gheorghe, specialistul Clubului, a urmărit bursa de la Chicago și a obținut prețuri mai bune pentru cantitatea de soia pe care voiam s-o valorific, pentru că a negociat și fixat prețul cu cumpărătorul când trendul a dat semne că și-a atins potențialul maxim.

Nicolaie Apopi, vicepresedinte

În plus, a negociat condiții de calitate diferite față de piața autohtonă. Sunt informații complexe pe care Cezar le monitorizează continuu și le analizează, pe care le poate valorifica în avantajul nostru, al fermierilor. Voi continua să lucrez și în următoarele campanii cu Cezar Gheorghe prin intermediul Clubului Fermierilor Români și recomand cu încredere să apelați la serviciile specializate de consultanță și brokeraj de cereale asigurate de Club.

MIRCEA BĂLUȚĂ

COOPERATIVA ARGEȘ BIO SUD, jud. ARGEȘ

 

Apreciez inițiativa Clubului de a lansa servicii de consultanță pentru comerțul cu cereale, ținând cont de nevoile pe care le au fermierii, mai ales în perioadele de contractare. Îl cunosc pe Cezar Gheorghe de la finele anului 2016 și mă bucur să-l regăsesc în postura de consultant pentru Clubul Fermierilor Români. 

Cezar lucrează transparent, oferă informații și detalii concret, corect și în timp util, fapt care nouă, la cooperativă, ne-a adus beneficii de ordin financiar. Urmărește în mod natural armonizarea intereselor, evitarea situațiilor dificile și acordă tot suportul său de-a lungul execuției contractuale. Noi am avut o situație deosebit de dificilă acum câțiva ani, când eram pe punctul de a pierde o sumă cu 6 cifre din cauza unei dispute pe calitate, însă situația s-a schimbat prin implicarea lui Cezar, pentru că s-a ocupat direct de mitigare, urmărind toate aspectele implicate.

Am lucrat cu Cezar Gheorghe volume de circa 200-230.000 tone de mărfuri, iar toate contractele încheiate au acoperit foarte bine interesele Cooperativei Argeș BIO SUD. Aflat permanent în căutare de soluții, este o persoană foarte implicata, cu cunoștințe foarte solide în domeniu, care caută în fiecare etapă excelența și simplitatea în beneficiul Clientului. Anul acesta, Cezar a obținut pentru noi cele mai bune condiții, un preț foarte avantajos, precum și servicii de siloz pentru livrare mai târzie (ianuarie/februarie 2021).

Sunt extrem de mulțumit de serviciile de consultanță acordate de Cezar Gheorghe și doresc să continuăm și în viitor, extinzând colaborarea și pe alte paliere. Îl recomand ca un specialist desăvârșit iar Clubul are, astfel, asigurat un serviciu profesionist de consultanță în brokerajul de cereale.

shallow-focus-photography-of-yellow-sunflower-field-under-1169084
field-5037944_1920

KAVEH HAMID

NET FARMING, jud. IALOMIȚA
     

Colaborarea noastră cu Clubul Fermierilor Români a început când i-am încredințat lui Cezar Gheorghe portofoliul de servicii al celor două silozuri pe care le deține ferma noastră. Îl cunosc de mai mulți ani și, datorită modului său de lucru și a relațiilor conexe pe care le are, Cezar a reușit să pună bazele unor parteneriate foarte sănătoase și pe termen lung cu procesatorii și exportatorii în ceea ce privește serviciile de siloz. În acest an, ne-a acordat servicii de consultanță pentru valorificarea culturii de floarea soarelui HIGH OLEIC și am reușit să primim un bonus ridicat prin contract. 

Sunt mulțumim de serviciile de consultanță oferite de Club, pentru că beneficiile au început să fie evidente și cuantificabile. Apreciez faptul că Cezar Gherghe este consultantul cu care lucrează Clubul, pentru că este un specialist perseverent, realist, cinstit, plin de entuziasm și energie.

JABBAR MIRD SEYEDIN

AGRICOLA CORNĂȚELU, DÂMBOVIȚA
 
În această campanie am apelat la serviciile de consultanță oferite de Clubul Fermierilor Români pentru că îl cunosc pe Cezar Gheorghe, la care apreciez cel mai mult trei calități: un negociator excepțional, un partener foarte agil și un profesionist foarte bine informat, care acționează cu responsabilitate. Sunt foarte mulțumit de condițiile calitative, de preluare și de preț pe care Cezar le-a obținut pentru noi, pentru floarea soarelui normală și porumb. Vom continua colaborarea și în următoarele campanii pentru că m-am convins că un specialist care cunoaște piața, știe ce informații să analizeze, negociază foarte bine condițiile și tratează cu atenție toate aspectele contractuale (nu doar cele de preț). Recomand serviciile de consultanță oferite de Club tuturor fermierilor care doresc să obțină valorificarea recoltelor la un nivel superior (preț, condiții contractuale) și să aibă siguranța deciziilor pe care le adoptă.

ALEXANDRU STĂNESCU

AGROMEC BUCINIȘU SA, jud. OLT

 

Excelentă colaborarea cu Cezar Gheorghe de la Clubul Fermierilor Români, care a reușit să obțină prețuri cu 10 – 15% mai mari comparativ cu prețurile obținute de fermierii din zona noastră. De asemenea, faptul că toate discuțiile și negocierile le-a purtat doar Cezar Gheorghe cu potențialii clienți ne-a dat ocazia să ne concentrăm pe ceea ce știm să facem mai bine – agricultura. Sperăm ca această relație să fie de lungă durată și la fel de productivă ca până acum.

Listă servicii consultanță și brokeraj comerț cereale

Clubul Fermierilor Români urmărește creșterea performanței și a competitivității afacerilor din agricultură.

În acest scop, vine în întâmpinarea fermierilor cu o propunere de servicii de consultanță segregată pe două categorii de activități și anume:

 1. Comerțul cu cereale și oleaginoase.
 2. Serviciile de siloz agregate cu comerțul mărfurilor din sursă proprie, originată sau a terților în locațiile fermierilor.

 

COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE

 

 1. INFORMARE

 • Informare ferestre optime de vânzare (spot + forward)
 • Informare prețuri și negociere interactivă cu potențialii clienți
 1. Piață export
 2. Piață internă

 

 1. TRADE MĂRFURI

 • Asistență și suport în compunerea prețului
 1. Livrare la termen
 2. Calcul logistic
 3. Termen de plată
 4. Facilități de plată
 5. Monedă / fixare curs
 • Negociere preț
 • Negociere condiții de calitate
 • Negociere paritate și condiții de livrare
 • Negociere parametri contractuali

 

 1. ASIGURARE TRADE

 • Estimare și informare asupra riscului tranzacției
 • Verificare contractuală finală
 • Garanții contractuale / asistență semnare contract

 

 1. OPȚIUNI ȘI MITIGARE

 • Verificare calculații emise de Cumpărător
 • Prevenția în cazul diferențelor de opinie asupra calității și a cantității (dispută)
 • Reprezentare în dispute asupra calității / cantității
 • Reprezentare în dispute contractuale
 • Reducerea impactului în cazurile situațiilor nedorite

 

 VÂNZARE SERVICII SILOZ/TRADE

 

 1. EVALUARE

 • Capacitate și factori de stocare
 • Potențial de rulaj segregat pe mărfuri
 1. Nivel recepție / zi / produse
 2. Nivel livrare / zi / produse
 3. Capacitate condiționare
 4. Capacitate uscare
 5. Capacitate fumigare
 6. Asigurare locație
 • Estimare și proiecție venituri pe termen scurt-mediu-lung

 

 1. FORME DE BUSINESS

 • Servicii marfă proprie
 • Servicii marfă client
 • Servicii marfă originată
 • Formare preț servicii
 • Metode de calcul al recepției
 • Metode de calcul al depozitării
 • Metode de calcul al livrării
 • Metode calcul scăzăminte și perisabilități

 

 1. TRADE

 • Marfă proprie
 • Marfă originată
 • Opțiune formare preț
 • Costuri finanțare și reversarea lor

 

 1. ASIGURARE TRADE / SERVICII SILOZ

 • Elaborare formă contractuală
 • Reprezentare în relația cu partenerul de business
 • Verificare calculații trade și servicii de siloz
 • Monitorizare contracte servicii de siloz
 • Garanții și instrumente de garantare

 

 1. MITIGARE / OPȚIONAL

  • Prevenția în cazul diferențelor de opinie asupra calității și a cantității (dispută)
  • Reprezentare în dispute asupra calității / cantității
  • Reprezentare în dispute contractuale
  • Reducerea impactului în cazurile situațiilor nedorite

 

TARIFE SERVICII

 1. Tariful pentru serviciul COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE de la punctele 1, 2 și 3 este de 2 RON/tonă (doi ron/tonă).
 2. Tarifele pentru serviciul de VÂNZARE SERVICII SILOZ / TRADE se vor discuta și agrea în funcție de activele fixe ale companiei (silozuri/baze orizontale), precum și în funcție de obiectivele companiei legate de formele de business și forma de trading.
 3. Punctul 4 de la COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE, precum și punctul 5 de la VÂNZARE SERVICII SILOZ / TRADE sunt opțiuni pe care le puteți activa în momentele în care sunt necesare.

 

CONTACT

Pentru informații suplimentare, vă invităm să intrați în legătură cu consultantul Clubului, Cezar Gheorghe. Telefon 0749.777.711 sau pe e-mail la adresele cereale@cfro.ro sau cezar.gheorghe@cfro.ro.

 

Lista de servicii pentru consultanță și brokeraj comerț cu cereale în format pdf poate fi consultată aici.

Descriere servicii consultanță și brokeraj comerț cereale

Comerțul cu mărfuri este un complex de activități care se întrepătrund și formează o bază finală de decizie formală.

Într-o piață volatilă, cum este cea a materiei prime agricole, necesitatea unei expertize focusate doar pe acest capitol este foarte recomandată.

Piața românească constituie un amalgam în formare, procese continue de reformare și maturizare la nivel de Trade materie primă.

Închiderea ciclului prin vânzarea mărfurilor este practic borna finală a unui an agricol, moment la care toți actorii participanți își doresc profit.

Ca principii de evaluare, materiile prime agricole suferă transformări în funcție de Când și Unde, alimentate de cei trei piloni, Vânzarea Forward, În Campanie, După Campanie, fiecare având particularități care sunt conectate în mod natural.

Serviciile de consultanță oferite fermierilor se bazează pe un complex de operațiuni care servesc analizele din punct de vedere tranzacțional al activității de comerț care stau la baza viitoarelor decizii de vânzare.

 

INFORMAREA

Informarea este un capitol foarte important și complex care implică multe componente.

Studierea piețelor reprezintă o componentă importantă în cadrul activităților de analiză și raportare și vizează următoarele aspecte:

 • Evoluțiile piețelor nord-americane ca marker principal al mișcărilor de marfă;
 • Volatilitatea cotațiilor care generează schimbări în piața europeană și al bazinului Mării Negre determinate de unda seismică a burselor americane și reflectate în Europa, care își găsesc exprimarea în Bursa Europeană și în Bursa Mării Negre lansată în 2017;
 • Mărfurile tranzacționate, locațiile/destinațiile și cotațiile compuse din preț în origine, logistică și alte costuri;
 • Analiza pieței românești pentru confirmarea tendințelor zilei respective;
 • Determinarea traiectoriilor prețurilor pe termen foarte scurt, scurt, mediu și potențial pentru o perioadă de câteva luni, alimentate de cererea și oferta la nivel local, european și regional (Rusia + Ucraina).

 

TRADE MĂRFURI

Comerțul propriu zis (trading) se conturează și prinde formă prin următorii factori agregați:

Compunerea prețului este primul capitol tratat care ne arată unde este cel mai bine să vindem și are ca bază de plecare logistica mărfurilor. Calculele legate de transport până în destinație au un impact deosebit de mare în veniturile ulterioare. Potența logisiticii, inclusiv a operațiunilor de încărcare, generează profit.

Termenul de livrare este foarte important, fereastra numită perioadă trebuie să fie în concordanță directă cu ceea ce dorim să înglobăm în veniturile ulterioare.

Facilitățile de plată au pondere ca și cost financiar în capitalul de lucru al fermei, durata lor putând penaliza sau, din contra, aduce venituri suplimentare, considerând nivelul dobânzilor practicate pe piață.

Moneda este, de asemenea, un capitol cu potențial. Cea mai importantă valută este Dolarul American, care se acordează cu moneda unică Europeană și care poate asorta cuantumul veniturilor rezultate din vânzarea mărfurilor. Expertiza noastră poate oferi momentele de fixare în raport cu Leul Românesc, la opțiunea fermierului.

Negocierea contractuală implică toți parametrii care pot influența veniturile, cum ar fi și fără a se limita la:

 • Condițiile de calitate ale mărfurilor și sistemul de penalizare, care se bazează pe flexibilitatea dobândită prin relațiile create cu cumpărătorii premium.
 • Negocierea parității de livrare și a condițiilor, adică unde se termină răspunderea fermei și unde se transferă riscurile și proprietatea. Acest aspect este foarte des neglijat și generează lipsuri din venituri, agregate firește cu costuri care pot proveni din logistică.
 • Compunerea prețului este segmentul final care înglobează prin calcul detaliile prezentate mai sus în materie de preț al mării, schema logistică și o eventuală nivelare a curbei sale, costuri financiare, costuri de depozitare, pierderi din manipulare și depozitare etc.

 

ASIGURARE TRADE

Este capitolul în care generăm minimalizarea riscului, informarea asupra riscului tranzacțional și al partenerului de business, prin expertiza și longevitatea sistemelor de verificare de care dispunem.

Verificăm totalitatea condițiilor contractuale de fond, deseori neglijate din cauze multiple. Lipsa puterii de negociere, neînțelegerea anumitor termeni contractuali, comutarea atenției pe alte elemente sunt doar câteva aspecte care țin de esența contractului și care pot produce pagube serioase.

Includem garanțiile contractuale prin instrumentele aferente, impunem și respectăm reciprocitatea în ceea ce privește răspunderea și penalizările.

Cadențăm și generăm scheme de plată în cazul livrărilor derulate pe o perioadă mai mare de timp, introducând acești parametrii în contract, spre asigurarea execuției contractuale împărțind riscul etapizat.

De asemenea, putem genera o viză finală asupra contractului, via e-mail, certificând astfel că el poate fi semnat în condiții de maximă siguranță.

 

SERVICII OPȚIONALE ȘI MITIGARE

Serviciile opționale pe care le punem la dispoziția fermierilor interesați constau în:

 1. Verificarea calculațiilor emise de cumpărători, pentru a identifica și elimina eventualele greșeli de calcul;
 2. Certificarea corectitudinii înscrisurilor referitoare la: nivelurile calitative ale mărfurilor, schemele de penalizare și însumarea lor, moneda și cursul de schimb, summum-ul acestora reflectat final.

Mitigarea se referă la minimizarea pagubelor și presupune reprezentarea fermierilor în prevenția și gestionarea situațiilor nedorite care pot apărea, cum ar fi:

 • Disputele calitative / cantitative;
 • Interpretarea situației în context contractual;
 • Extensii și schimbări contractuale de paritate;
 • Reprezentarea în cazul default-ului contractual.

Acest serviciu diminuează potențialele și eventualele pierderi financiare rezultate din cele expuse mai sus, corectând dezacordurile și, în cel mai defavorabil scenariu, default-ul, reducând la un minim justificat și acceptat de părți costul financiar și daunele sale colaterale.

 

FERME CARE DEȚIN MEDII DE STOCARE, SILOZURI ȘI BAZE

În cazul deținătorilor de medii de stocare, oferim servicii complexe care urmăresc profitabilitatea acestor locații și prezentăm un mod de lucru detaliat, inclusiv metode de exploatare a acestor locații.

Scopul pentru care punem la dispoziția fermierilor interesați acest serviciu este să facilităm crearea unui lanț de stocare la nivel național, standardizat, care să permită dezvoltarea unor parteneriate cu procesatorii de primă clasă și cu exportatori de prim rang, pe termen lung, cu o predictibilitate a veniturilor astfel încât investiția în mediul de stocare al fermei să genereze profit și să fie profitabilă, iar investiția inițială să poată fi amortizată în mod eficient.

 1. EVALUARE

Derulăm un proces de evaluare a potențialului locației desemnate în ceea ce privește capacitatea, serviciile și ritmul lor, precum și o estimare nerafinată a acestui potențial.

 1. FORME DE BUSINESS

Evaluăm sursele care pot genera profit locației, în funcție de interesul fermei: marfa proprie, marfa originată de locație, marfa originată de eventualul beneficiar al serviciilor din respectiva locație.

Sunt trei segmente separate, alimentate de surse de profit diferite, pot fi și cumulative.

 1. STANDARDIZAREA SERVICIILOR

Vizează:

 • Mărfurile provenite din marfa proprie vândută către cumpărător dar livrarea este la o dată ulterioară, mai îndepărtată și/sau marfa provenită de la beneficiarul serviciilor.
 • Metodele de recepție și penalizare în funcție de marfa și standardele de stat sau normate de piață.
 • Calcularea și standardizarea operațiunilor de prestări servicii și de depozitare.
 • Metodele de calcul ale livrărilor, în funcție de recepțiile de marfă.
 • Metodele de calcul în ceea ce privește lichidarea gestiunilor de marfă.
 1. ASIGURAREA RISCULUI TRANZACȚIONAL SERVICII

Presupune:

 • Generarea formei contractuale care acoperă spectrul de servicii, tarife, metode de calcul, răspunderi și penalizări în reciprocitate, garanții contractuale.
 • Includerea intereselor fermei deținătoare a locației în forma contractuală.
 • Reprezentarea fermei în relația cu partenerul de business.
 • Monitorizarea contractelor de servicii în ceea ce privește: verificarea emiterii calculațiilor, verificarea metodelor de deduceri, timpii de verificare a calității mărfii, precum și prezervarea identității produsului.
 1. TRADE MARFURI PROPRII SAU ORIGINATE

În ceea ce privește mărfurile proprii, descrierea este identică cu cea de la punctul 2 referitor la TRADE MĂRFURI, cu mențiunea că pentru ”Originare proprie” putem suplini prețuri zilnice în vederea facilitității acestei operațiuni cu eventuala vânzare la închiderea zilei de business pentru evitarea volatilității.

 1. MITIGARE

Acest serviciu oferă fermierilor reprezentarea în situațiile de dispută asupra operațiunilor de siloz, asupra calculațiilor lunare și facturarea lor și, implicit, reducerea impactului financiar în situațiile nedorite de deteriorare a condiției calitative a produsului / produselor.

 

Prezentarea detaliată a serviciilor de consultanță oferite de Clubul Fermierilor Români poate fi descărcată în format pdf aici.

 

Consultanță și brokeraj pentru comerțul cu cereale

Clubul Fermierilor Români anunță lansarea, în premieră, în România, a unui serviciu specializat de consultanță și brokeraj pentru comerțul cu cereale, adresat fermierilor. Acest serviciu are ca scop creșterea performanței afacerilor fermierilor și oferă atât informații customizate cât și analize detaliate despre evoluția pieței de cereale la nivel local și internațional, prin intermediul unei echipe dedicate de experți analiști.

 

Florian Ciolacu, Director Executiv, Clubul Fermierilor Români

Conform studiului recent realizat de către Clubul Fermierilor Români în rândul membrilor, a rezultat că fermierii au un grad mare de vulnerabilitate în faza de valorificare a recoltelor. Adăugăm în portofoliul nostru activitatea de consultanță și brokeraj pentru comerțul cu cereale pentru a putea oferi fermierilor membri expertiză și informații specializate, în timp real. Stabilim o premieră în România prin acest tip de serviciu oferit de către o asociație de fermieri, cu scopul de a maximiza și securiza profiturile fermierilor. Susținem interesele fermierilor în dialogul acestora cu partenerii comerciali, pentru încheierea unor contracte reciproc avantajoase.”

 

Pentru coordonarea acestui nou serviciu de consultanță și brokeraj pentru comerțul cu cereale,  Clubul Fermierilor Români l-a cooptat în echipă pe Cezar Iulian Gheorghe, analist și trader cu o expertiză recunoscută de peste 18 ani pe piața de agribusiness. Comerțul cu cereale are anumite particularități și se bazează pe o serie de reglementări și proceduri care trebuie cunoscute și urmărite, la care se adaugă condițiile contractuale, logistice și de depozitare, care și ele trebuie gestionate și negociate cu maximă atenție.

 

Cezar Iulian Gheorghe, Expert Analist pentru Comerțul cu Cereale, Clubul Fermierilor Români

Fermierii nu au întotdeauna acces la informații specializate, în timp util. Interpretarea în mod corect și rapid a acestora poate face diferența în vânzarea și valorificarea recoltei. Pentru analizele noastre folosim instrumente avansate de lucru și urmărim evoluția prețurilor cerealelor pe cele mai importante burse. Realizăm rapoarte detaliate pentru piața națională și internațională, în funcție de nevoia fiecărui fermier. Punem la dispoziția fermierilor un portofoliu extins de opțiuni de desfacere și îi asistăm pe durata întregului proces de contractare și execuție. Invit fermierii să apeleze cu încredere la serviciile noastre de consultanță pentru a putea lua cele mai bune decizii.”

Fermierii interesați să acceseze serviciile de consultanță pentru comerțul cu cereale oferite de Clubul Fermierilor Români (www.cfro.ro) în colaborare cu Cezar Iulian Gheorghe au la dispoziție următoarele date de contact: cereale@cfro.ro, telefon 0749.777.711.

 

Mesajul lui Florian Ciolacu și Cezar Gheorghe poate fi urmărit aici.

 

Consultanță comerț cu cereale pentru membrii Clubului

Clubul Fermierilor Români urmărește creșterea performanței și a competitivității afacerilor fermierilor și, în acest scop, vine în întâmpinarea membrilor săi în această perioadă de contractare prin:

 • transmiterea unor informări periodice privind comerțul cu cereale și
 • recomandarea unor servicii de consultanță pentru comerțul cu cereale.

Clubul adaugă în portofoliul de servicii oferite membrilor săi activitatea de consultanță pentru comerțul cu cereale, și recomandă serviciile oferite de Cezar Gheorghe, un reputat analist pe piața cerealelor, cu o vastă experiență în acest sector.

Fermierii interesați să intre în legătură cu expertul recomandat de Club au la dispoziție următoarea adresă de e-mail: cereale@cfro.ro sau pot suna la următorul număr de telefon pentru informații suplimentare: 0749.777.711.

 

(I) În ceea ce privește informarea periodică a fermierilor, buletinele pe care Clubul le va transmite vor aduce noutăți privind:

 1. Status periodic (săptămânal) Național, regional și global.
 • Estimări recolte și producții.
 • Recoltele și producțiile, în cifre.
 1. Vremea (prognoze) și efectele sale
 • Național
 • Regional
 • Global
 1. Informații bursiere:
 • EURONEXT
 • CBOT
 • FOREX
 • WTI/BRENT / corelare
 1. Cerere și ofertă
 • Locală ; CPT CONSTANȚA / mărfuri / prețuri medii
 • Regională; Bazinul Mării Negre
 1. Interpretare date și impact în piața locală
 • Fluxuri de prețuri regionale
 • Competitivitatea în bazinul Mării Negre a mărfurilor românești
 1. USDA
 • Interpretare și informare
 1. Note informative
 • Locale – Consțanta
 • Piața Internă
 • Regionale (bazinul Mării Negre)
 • Globale
 • Licitații internaționale, prețuri, conversie până la nivel de CPT Constanța.

 

(II) Servicii de consultanță privind comerțul cu cereale

(A) TRADE + ASIGURARE TRADE

1. INFORMARE

 • Informare ferestre optime de vânzare (spot + forward)
 • Informare prețuri și negociere interactivă cu potențialii clienți
 1. Piață export
 2. Piață internă

2. TRADE MĂRFURI

 • Asistență și suport în compunerea prețului
 1. Livrare la termen
 2. Calcul logistică
 3. Termen de plată
 4. Facilități de plată
 5. Monedă / fixare curs
 • Negociere preț
 • Negociere condiții de calitate
 • Negociere paritate și condiții de livrare
 • Negociere parametri contractuali
 1. ASIGURARE TRADE
 • Estimare și informare asupra riscului tranzacției
 • Verificare contractuală finală
 • Garanții contractuale / asistență semnare contract
 1. OPȚIUNI ȘI MITIGARE
 • Verificare calculații emise de Cumpărător
 • Prevenția în cazul diferențelor de opinie asupra calității și a cantității (dispută)
 • Reprezentare în dispute asupra calității / cantității
 • Reprezentare în dispute contractuale
 • Reducerea impactului în cazurile situațiilor nedorite

 

(B) VÂNZARE SERVICII SILOZ/TRADE

 1. EVALUARE
 • Capacitate și factori de stocare
 • Potențial de rulaj segregat pe mărfuri
 1. Nivel recepție / zi / produse
 2. Nivel livrare / zi / produse
 3. Capacitate condiționare
 4. Capacitate uscare
 5. Capacitate fumigare
 6. Asigurare locație
 • Estimare și proiecție venituri pe termen scurt-mediu-lung
 1. FORME DE BUSINESS
 • Servicii marfă proprie
 • Servicii marfă client
 • Servicii marfă originată
 • Formare preț servicii
 • Metode de calcul al recepției
 • Metode de calcul al depozitării
 • Metode de calcul al livrării
 • Metode calcul scăzăminte și perisabilități
 1. TRADE
 • Marfă proprie
 • Marfă originată
 • Opțiune formare preț
 • Costuri finanțare și reversarea lor
 1. ASIGURARE TRADE / SERVICII SILOZ
 • Elaborare formă contractuală
 • Reprezentare în relația cu partenerul de business
 • Verificare calculații trade și servicii de siloz
 • Monitorizare contracte servicii de siloz
 • Garanții și instrumente de garantare
 1. MITIGARE / OPȚIONAL
 • Prevenția în cazul diferențelor de opinie asupra calității și a cantității (dispută)
 • Reprezentare în dispute asupra calității / cantității
 • Reprezentare în dispute contractuale
 • Reducerea impactului în cazurile situațiilor nedorite

 

Fermierii pot beneficia de toate serviciile de la punctul II (A și B) pe baza unui contract de servicii stabilit direct cu consultantul recomandat. 

 

Prezentare Cezar Gheorghe, analist expert piața cereale

Cezar Gheorghe este Consultant Senior și Head of Trading în cadrul Agricover din anul 2016. Este un profesionist senior cu experiență de 18 ani, care a ocupat funcții de Director General, Director Comercial, Manager de Vânzări și Achiziții în companii publice și private. Deține o experiență vastă în construirea, transformarea și conducerea companiilor, împreună cu istoricul dovedit al creșterii rezultatelor și transformării situațiilor dificile în oportunități.

Cu o largă arie de expertiză de la comerț cu cereale și semințe oleaginoase, la dezvoltarea bugetului, negocieri contractuale, reorganizare corporativă, gestionarea operațiunilor și a profiturilor sau formularea si execuția strategiei, crearea unor modele de business și sisteme de management al riscului, Cezar Gheorghe deține cunoștințe solide de business, pe care le-a pus în practică de-a lungul carierei sale.

A absolvit Relații Internaționale și Studii Europene și și-a continuat formarea profesională prin participarea la training-uri, conferințe și centre de testare atât în Europa, cât și în Statele Unite.