Stimate Fermier,

Clubul Fermierilor Români este o asociație non-profit și neguvernamentală a fermierilor din România. Membrii asociației sunt fermieri performanți care au modele de afaceri bazate pe inovație, tehnologie și bunele practici în agricultură, pentru creșterea competitivității și a valorii adăugate create în acest domeniu.

Obiectivul principal al Clubului este să asigure implicarea activă a membrilor săi în procesul de consultare și elaborare a reglementărilor europene și naționale în domeniul agricol, cu scopul de a crește performanța fermierilor din România.

Clubul Fermierilor Români are ca scop promovarea unor inițiative care să sprijine dezvoltarea și extinderea unui model românesc de agricultură performantă, care să valorifice specificul național și care să contribuie la atingerea obiectivelor UE pentru asigurarea sustenabilității și securității alimentare.


Direcții de acțiune


Activitatea Clubului este organizată pe proiecte, bazate pe nevoile fermierilor, aprobate de Consiliul Director și puse în practică de unitatea executivă. Proiectele vizează domeniile legislativ, fiscal, tehnologie și resurse umane și își propun să identifice soluții care să răspundă în mod real, concret, problemelor cu care se confruntă fermierii.


Clubul lansează și derulează programe și proiecte concrete pe patru direcții strategice de acțiune:


(a) Reprezentare: promovarea pozițiilor fermierilor performanți în procesul de elaborare a Regulamentelor strategice privind noua Politică Agricolă Comună și în procesul de elaborare a Planului Național Strategic 2021-2027; susținerea modificărilor cadrului legislativ național;

(b) Consultanță și consiliere: managementul riscurilor de mediu (CFRO Broker de Asigurare), comerț cu cereale (CFRO Broker Cereale), utilaje agricole; proiecte cu finanțare europeană (PNRR, PNS), consultanță în domeniul utilajelor agricole;

(c) Formare și Leadership: programe de pregătire a tinerilor fermieri pentru asumarea implicării lor în activități de promovare a intereselor fermierilor; programe de perfecționare managerială adresate fermierilor antreprenori; creșterea calității învățământului vocațional agricol;

(d) Informare și Comunicare: creșterea gradului de informare a fermierilor privind PAC; ghiduri pentru noi modele de afaceri; promovarea unor noi forme asociative comerciale.    


Programe, proiecte si acțiuni


Vă invităm să consultați Raportul de Activitate 2021, în care sunt prezentate pe scurt activitățile asociației și rezultatele înregistrate.


Informații detaliate privind programele, proiectele și acțiunile Clubului:


Adrese oficiale Club transmise către autorități

Analize Club transmise către autorități

Întâlniri de lucru cu autoritățile

Program pregătire ”Tineri Lideri pentru Agricultură”

Program perfecționare managerială ”Antreprenor în Agricultura 4.0”

CFRO Broker de Asigurare

Comerț cu cereale - Informări piață cereale

Comerț cu cereale - Rapoarte piață cereale

Ghiduri utilaje agricole

Modele de succes în agricultură

Comunicate de presă


CFRO Broker de Asigurare


Asociația Clubul Fermierilor Români este acționar în Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare din mai 2020. Este pentru prima dată în România când o asociație de fermieri (un ONG) intră ca acționar într-un broker de asigurare.

Împreună, Clubul și Brokerul au putere de reprezentare și negociere crescută în relația cu autoritățile și companiile de asigurări. Prin demersurile la nivelul MADR și AM PNDR făcute în ultimii ani, Clubul și Brokerul au obținut simplificarea ghidului, introducerea în ghidul AFIR pentru Submăsura 17.1 a unor prevederi care să fie în avantajul fermierilor, mărirea fondurilor alocate acestei submăsuri pentru anul 2021 și extinderea termenului de depunere a cererilor de finanțare până la 16 decembrie 2021.

Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare are o dublă misiune:sprijină fermierii și le acordă consultanță în gestionarea riscurilor în afacerea lor și, prin activitatea curentă, contribuie la susținerea financiară a programelor și proiectelor Clubului Fermierilor Români, care vizează creșterea competitivității afacerilor agricole din România.


Consultanță comerț cu cereale


Clubul Fermierilor Români oferă fermierilor interesați servicii de consultanță pentru comerțul cu cereale: negociere parametrii contractuali, asistență și suport în toate aspectele legate de negocierea comercială, asigurare risc tranzacțional, mitigare, reprezentare fermier în cazul disputelor de orice natură, rapoarte de piață gratuite pentru membrii Clubului.

În 2021, Clubul a lansat proiectul CONCORDE pentru promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în comerțul cu cereale și a devenit membru GAFTA, The Grain and Feed Trade Association, ca o garanție pentru dezvoltarea și implementarea acestui proiect. Este pentru prima dată în România când o asociație de fermieri devine membru în GAFTA.


Consultanță utilaje agricole


În premieră pentru o asociație care reprezintă fermierii din România, Clubul a lansat pentru membrii săi servicii de consultanță și consiliere privind utilajele agricole în decembrie 2021.

Fie că vorbim despre achiziționarea de utilaje agricole noi sau second hand, despre întreținerea acestor utilaje, despre reglementările din domeniu sau despre tendințele de pe piața utilajelor agricole, punem la dispoziția membrilor servicii de consultanță, rapoarte și analize de specialitate, recomandări, informări periodice – totul raportat la specificul fermei dumneavoastră.


Înscriere în programele de pregătire


Pentru înscrierea în programele de pregătire ”Tineri Lideri pentru Agricultură Performantă” sau ”Antreprenor în Agricultura 4.0”, în funcție de interes, fermierul membru în Club poate să completeze formularele înscriere de pe site sau formularele atașate și să le trimită scanate, semnate și ștampilate, pe e-mail la [email protected].


Formular înscriere Tineri Lideri

Formular înscriere Antreprenor

 

Condițiile privind înscrierea sunt prezentate în paginile programelor: Tineri lideri si Antreprenor 4.0Comunicarea cu membrii Clubului


În ceea ce privește activitatea de informare continuă derulată de Club, informațiile de interes pentru fermieri sunt transmise prin buletine informative zilnice, sunt postate pe site-ul Clubului și pe platformele de social media ale asociației (Facebook, LinkedIn, Youtube).

Vă invităm să ne urmăriți pe pagina noastră de Facebook (dați Like la pagină).Cum deveniți membru


Aderarea la Clubul Fermierilor Români se face pe bază de invitație, fără taxe de înscriere sau taxe de membru.

Solicitați formularul de aderare la Club pe e-mail.

Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări sau informații suplimentare privind activitatea și programele Clubului Fermierilor Români.


[email protected]

0749.999.921