Structuri Regionale Clubul Fermierilor Români

În contextul intensificării și diversificării activității și programelor Clubului și al implicării tot mai mari a fermierilor membri din toate regiunile țării în proiectele asociației, am inițiat un demers de dezvoltare și consolidare a structurilor regionale ale Clubului Fermierilor Români.


Obiectivele Structurilor Regionale

  1. Consolidarea structurilor regionale astfel încât acestea să contribuie mai mult la cunoașterea direcțiilor strategice ale programelor și activităților Clubului
  2. Implicarea structurilor regionale în activitățile de promovare ale proiectelor Clubului, precum și în identificarea de noi beneficiari ai programelor Clubului
  3. Creșterea eficienței activităților Clubului prin apropierea de nevoile concrete ale fermierilor în materie de formare și consultanță
  4. Facilitarea creșterii legitimității rolului strategic și de reprezentare al Unității Executive centrale în raport cu autoritățile guvernamentale
  5. Sprijinirea directă a activităților în teren ale membrilor Consiliului Director


Rolul Structurilor Regionale

  1. Identificarea problemelor regionale care pot fi urmărite prin acțiuni specifice (propuse și susținute de Club) în PNS, PNRR, Programe operaționale Regionale (FE)
  2. Obținerea de feedback direct de la membrii Clubului referitor la impactul prevăzut la aplicarea măsurilor/proiectelor propuse de MADR (și agenții) prin PNS, PNRR și Programele Sectoriale
  3. Susținerea elaborării de propuneri fundamentate pentru rezolvarea unor probleme specifice regiunii, care să asigure creșterea performanței membrilor Clubului (pentru măsurile care pot beneficia de finanțări europene/naționale)
  4. Reprezentarea intereselor membrilor Clubului în relația cu autoritățile regionale (Centrele Regionale de Implementare PNRR; AFIR; APIA; Direcțiile Agricole Județene) și naționale (MADR, APIA, AFIR, ANIF etc.)

Secretari Executivi Regionali

Pentru fiecare regiune va funcționa un Secretar Executiv Regional, aflat în coordonarea directă a Unității Executive Centrale și a membrului Consiliului Director din regiunea respectivă.

Secretarii executivi regionali sunt selectați cu prioritate dintre absolvenții programului „Tineri Lideri pentru Agricultură”, organizat de Clubul Fermierilor Români, astfel încât aceștia să aibă oportunitatea de a pune în practică informațiile și cunoștințele dobândite pe parcursul sesiunilor de pregătire și, pe termen lung, să constituie un vector al schimbării la nivelul comunității fermierilor.